August von Bulmerincq Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BULMERINCQ, August Von (1822-1890)

Alman, hukukçu. Devletler hukukunda Pozitivist Okul’un temsilcilerindendir.

12 Ağustos 1822’de Riga’da doğdu, 18 Ağustos 1890’da Stutgart’ta öldü. Devletler hukuku ve kamu hukuku profesörü oldu. Daha sonra Heidelberg Üniversitesi’nde Bluntschli’nin yerini aldı.

1870’ten önce Almanya’da devletler hukuku bir disiplin olarak gelişmemişti ve bu alanda Heffter’in tabii hukuka dayanan görüşleri egemendi. Özellikle Avrupa’daki uluslararası antlaşmalarda ortaya çıktığı biçimiyle devletler hukuku konusunda çağdaşlarından daha çok bilgi sahibi olan Bulmerincq, Pozitivist Okul’un önde gelen temsilcilerinden biri oldu.

Bulmerincq, 1858’de yayımlanan Die Systematik des Völkerrechts von Grotius bis auf die Gegenwart (“Grotius’tan Günümüze Devletler Hukuku Sistematiği”) adlı kitabıyla ün kazandı. Bu yapıtında Grotius’ tan bu yana devletler hukukuna gerekli ilginin gösterilmediğini ve devletler hukukunun yapay bir biçimde “barış hukuku” ve “savaş hukuku” olarak iki bölüme ayrıldığını öne sürdü. Devletler hukukundaki bu eksikliği gidermek için özel hukuk örneğinden yola çıkarak devletler hukukunun sistemleştirilmesini yapmaya çalıştı. Savaşta, deniz hukuku ve özellikle ganimet hukuku alanlarıyla da ilgilendi. Bulmerincq’ in görüşleri daha sonra öğrencisi Bergbohm tarafından geliştirildi.

• YAPITLAR (başlıca): Die Systematik des Völkerrechts von Grotius bis auf die Gegenvjart, 1858, (“Grotius’tan Günümüze Devletler Hukuku Sistematiği”); Praxis, The-orie und Codification des Völkerrechts, 1874, (“Devletler Hukukunun Kuramı, Uygulaması ve Kodifikasyonu”); Das Völkerrecht oder internationales Recht, 1887, (“Devletler Hukuku ya da Uluslararası Hukuk”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski