Auguste Piccard Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PIEPER, Josef (1904 – 1997)

Alman, filozof. Avrupa felsefesinin geleneksel ilkelerine dayanarak antropoloji ve felsefe kavramlarını yeniden yorumlamaya çalışmıştır.

4 Mayıs 1904’te Westfalya’da Elte kentinde doğdu. Münster Üniversitesi’nde felsefe okudu. Sonra Münster Üniversitesi’nde felsefe profesörü olarak göreve başladı.

Pieper’in ilgi alanını Platon ve Aristoteles’ten kaynaklanan Avrupa felsefesinin genel kavramları oluşturur. Bu iki Yunan filozofunun yapıtlarından yola çıkarak Augustinus, Aquinolu Thomas ve onların izini süren düşünürlerin felsefeye getirdikleri temel kavramları inceler, bunlarla ilgili yorumların kaynaklarını araştırır ve bu kavramların antropolojinin gelişmesindeki etkilerini göstermeye çalışır. Ona göre birbirine karşıt görüş açılarını benimseyen felsefeyle tanrıbilim ayrılabilir, ancak ayrılmamaları gerekir. Tanrıbilim, belli bir anlamda, felsefeden doğmuş, din öğretisini konu edinerek felsefenin karşısına evreni bir bütünlük ve birlik içinde yansıtan varlık anlayışını yerleştirmiştir. Tanrıbilimin konusu, deney verilerinden bağımsız, bilgeliği erek edinen görüştür. Bu bilgelik tanrısaldır ve yalnız Tann’da vardır. Felsefe ise böyle kuramla ilgilenmez, ona kendi yöntemine göre bir açıklık getirmeye çalışır. İşte yöntemlerinin, ereklerinin ayrı olmasına karşılık, birleştikleri yer de bu konudur. Bu birleşmenin temel nedeni insanı anlamaktır.

• YAPITLAR (başlıca): Muse und Kült, 1948, (“Bilim Tanrısı ve Tapınım”); Philosophia negativa, 1963,2.basım, (“Olumsuz Felsefe”); Zustimmung zur Welt, eine Theorie des Festes, 1963, (“Evrenle Uzlaşma, Bir Şölen Kuramı”); Wahrheit der Dinge, 1966, 4.basım, (“Nesnelerin Gerçekliği”); Hoffnung und Geschichte, 1967; (“Umut ye Tarih”); Tod und Unsterblichkeit, 1968, (“Ölüm ve Ölümsüzlük”); Über die Liebe, 1972, (“Sevgi Üstüne”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara