Augustin Louis Cauchy Kimdir, Hayatı, Teoremi, Eserleri, Hakkında Bilgi

Augustin Louis Cauchy (1789-1857)

Augustin-Louis Cauchy, 19. yüzyıl Fransız matematikçisi olarak bilinir ve analiz, karmaşık analiz, diferansiyel denklemler ve sayılar teorisi alanlarında önemli katkılar yapmıştır. Doğduğu 21 Ağustos 1789'da Paris'te ve öldüğü 23 Mayıs 1857'de Sceaux'da, babası hukukçu olan Cauchy, altı kardeşin en büyüğüydü. Çocukluğu, Fransız Devrimi'nin ardından yoksulluk ve açlıkla geçti ve matematik yeteneği, komşusu ve büyük matematikçi Laplace tarafından fark edildi.Eğitimine babasının öğretimiyle başlayan Cauchy, daha sonra önemli matematiksel başarılar elde etmek üzere Ecole Polytechnique'de ve Ecole des Ponts et Chaussees'de eğitim aldı. İnşaat mühendisi olarak çalışırken matematikle de ilgilendi ve kısa sürede matematik dünyasında tanınmaya başladı.

Cauchy'nin matematikteki önemli başarıları arasında belirli integrallerle ilgili teoremler, karmaşık değişkenli fonksiyonlar kuramına katkılar ve sayı teorisi problemlerinin çözümü bulunmaktadır. Ayrıca, analizde temel kavramların tanımlanması ve geliştirilmesi gibi alanlarda da önemli katkılarda bulundu.

Matematik dışında, Cauchy'nin elastisite kuramı, optik ve gök mekaniği gibi alanlarda da özgün çalışmaları vardı. Toplamda, 800'den fazla araştırma yayımladı ve matematiğin birçok dalında önemli teoremler ve kavramlar geliştirdi.

Bugün, Cauchy'nin adıyla anılan birçok teorem ve kavram bulunmaktadır, örneğin Cauchy yoğunlaşma ilkesi, Cauchy integral teoremi ve Cauchy-Kovalevski teoremi gibi. Matematik tarihindeki en etkili figürlerden biri olarak kabul edilen Cauchy, analiz ve sayılar teorisi gibi temel alanlara büyük katkılarda bulunmuş ve matematik dünyasında iz bırakmıştır.

Cauchy’nin matematiğe olan katkıları hem nicelik, hem nitelik yönünden birinci sıralarda yer alır. 24 cildi dolduran 800’den fazla araştırmasıyla, analizin temellerinin sağlamlaştırılmasına, karmaşık değişkenli fonksiyonlar kuramının oluşturulması ve geliştirilmesine, birçok yeni kavram ve savın ortaya atılmasına neden olmuştur. Çağdaş matematiğin hemen her dalında Cauehy’nin adıyla anılan birçok teorem ve kavram bulunmaktadır. Cauchy yakınsaklık ölçütü, Cauchy yoğunlaştırma ilkesi, Cauchy eşitsizliği, Cauchy-Kovalevski teoremi, Cauchy integral savı, Cauchy-Hadamard matrisi, Cauchy dizisi, gruplar kuramındaki Cauchy teoremi, Cauchy olasılık dağılımı, Cauchy-Riemann denklemleri bunlardan yalnızca bazılarıdır. Örneğin, elastisite kuramında Cauchy’nin adını alan on beşin üzerinde kavram bulunmaktadır. Cauchy matematikteki büyük yeteneğiyle ayrıca optik ve gök mekaniği konularında da özgün katkılarda bulunmuştur.

Bazı Eserleri

"Memoire sur les integrales defınıes prises entre des limites imaginaires" (1825) - Karmaşık Limitler Arasında Verilmiş Belirli Entegraller Üzerine İnceleme

"Oeuvres Completes" (ö.s., 1882-1970) - Toplu Yapıtlar

"Cours d'Analyse de l'Ecole Royale Polytechnique" (1821) - Kraliyet Polytechnique Okulu Analiz Dersleri

"Leçons sur le Calcul Differentiel" (1829) - Diferansiyel Hesap Üzerine Dersler

"Exercises de Mathematiques" - Matematik Alıştırmaları

"Exercises d'Analyse Mathematique et de Physique" - Fizik ve Matematiksel Analiz Alıştırmaları

"Traite de Calcul Differentiel et de Calcul Integral" (1820) - Diferansiyel ve İntegral Hesap Kitabı

"Memoire sur la dispersion de la lumiere" (1826) - Işık Dağılımı Üzerine İnceleme

Cauchy'nin 800'den fazla araştırması bulunmaktadır ve bu liste tam bir kapsam sunmamaktadır.

Yorum ekle...

Konu hakkında yorum ya da düşüncelerini paylaş...

Daha yeni Daha eski