Cerir (şair) Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CERİR ( ? -733)

Arap, şair. Emeviler döneminin üç ünlü yergi şairinden biridir.

Cerir b.Atiye el-Hatafa, Necd’in güneydoğusunda Yemame’de doğdu ve orada öldü. Doğum tarihi bilinmiyor. Temim kabilesinin Yerbu aşiretindendir. Emevi halifesi Muaviye zamanında (661-680) üne kavuşup halkm büyük sevgisini kazandı.

684’te Yerbu aşiretinin kolu olan Beni Züheyl ile Temim soyundan Mücaşiler arasında anlaşmazlık başgösterince Cerir, kabilesinin şerefini korumak için Mücaşiler’in ünlü şairi Ferazdak ile yergi savaşma girişti. Karşılıklı yergileri büyük boyutlara vardı. Çıkan olaylar üzerine Basra’nın yerel yönetimi duruma el koymak zorunda kaldı.

Cerir, Irak valisi Haccac b. Yusuf’a armağan ettiği kasideleriyle rahat bir yaşam sürdü. Haccac’m yardımıyla Halife Abdülmelik’in (685-705) sarayına girdi. Halife ünlü şair Ahtal’a Cerir’e karşı şiirler yazdırdı. Halife Ömer b. Abdülaziz (717-720) tahta geçtikten sonra iki şair rakip haline geldi. Yaşamları boyunca biribirleriyle yergileştiler. Cerir, kesin olmamakla beraber Yemame’de Ferazdak’dan kısa bir süre sonra öldü.

Divan’ı, kaside, mersiye ve yergilerden oluşur. Naka’id (dişi develer) adlı yapıtında Ferazdak’la, Hicviyeler’de. ise Ahtal ile yaptığı yergileşmeler yer alır.

Cerir şiirlerinde tam bir bedevi özelliği gösterir. Yergileri yanında kasideleri, medhiyeleri ve güzel mersiyeleri vardır. Ferazdak ve Ahtai’la birlikte p. Emeviler döneminin üç büyük yergi şairinden biridir.

 • YAPITLAR (başlıca): Divan, (ö.s.), 1895; Naqa’id Garir wal-Farazdaq, (ö.s.), A.A. Bevan (yay.), 3 cilt, î 905-1907; Hicviyeler, (Bayezid Devlet Kütüphanesi, No. 5471).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara