Christine de Pisan Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PISAN, Christine de (1364-1430)

İtalyan asıllı Fransız şair ve yazar. Yaşadığı dönemde Fransa’nın uğradığı felaketleri konu alan yapıtlar vermiştir.

Venedik’te doğdu, Fransa’da Poissy Maııastırı’nda öldü. Venedikli bir astrolog ve doktorun kızıydı. Babası Fransa Kralı V. Charles tarafından Paris’e çağrılınca Pisan’ın çocukluğu Saray’da geçti. 1379’da, on beş yaşındayken Saray’da görevli bir soylu olan Eti-enne du Castel’le evlendi. 1389’da kocasının ölümünden sonra yazarlığa başladı. 1415’te İngiltere’nin Fransa’ya karşı büyük bir zafer kazandığı Agincourt Savaşı’ndan sonra koruyucusuz kaldığı için Poissy Manastın’na çekilerek yaşamını bundan sonra orada sürdürdü.

Kocasının anısına yazdığı ilk şiirleriyle büyük bir başarı kazandı. Bunun üzerine üç çocuğunun ve kendisinin geçimini sağlamak için balad, rondo, şarkı, tartışma, şiir gibi değişik türlerde yazmayı sürdürdü. Berry dükü, Bavyera Kraliçesi Isabella gibi soylular onu korumalarına aldılar. Kendisi üzerine kötü konuşanlara karşı bir yanıt olarak alegorik bir üslupla yazdığı La vision de Cbristine’de (“Christine’in Görüşü”) yaşantını anlattı. V. Charles’m ölümünden sonra onun biyografisi olarak yazdığı Livre des faits et bonnes moeurs du sage roi Charles V (“Bilge Kral Charles Quint’in Yaptığı İşler ve İyi Ahlakı”) adlı yapıtında kendi gözlemlerinden yola çıkarak saray yaşamını canlandırdı. İç savaş süresince yazdıklarıyla insanların birlik içinde olmalarını ve birbirleriyle iyi geçinmelerini sağlamaya çalıştı. J e anne d’Arc’ın başarılarından esinlenerek Le dittie de Je anne d’Arc’ı (“Jeanne d’Arc Destanı”) yazdı. Tüm yapıtlarında içtenlik ve hüzün iç içedir. Etkili üslubu ve yapmacıksız yaklaşımıyla duyarlı bir yazar olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Livre des faits et bonnes moeurs du sage roi Charles Çtuint, 1404, (“Bilge Kral Charles Quint’in Yaptığı İşler ve İyi Ahlakı”); La vision de Christine, 1405, (“Christine’in Görüşü”); Lamentation, 1410; Le dittie de Jeanne d’Arc, 1429, (“Jeanne d’Arc Destanı”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara