Cyrano de Bergerac Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CYRANO DE BERGERAC, Savinien (1619-1655)

Fransız, yazar. Oyunları ve kurgubilime yaklaşan fantastik denemeleri kadar renkli ve “romantik” yaşamı ile de ün kazanmıştır.

6 Mart 1619’da Paris’te doğdu, 28 Temmuz 1655’te aynı kentte öldü. Asıl adı Savinien Cyrano’ dur. Renkli ve serüven dolu bir gençlikten sonra, Carbon de Castel-Jaloux komutasındaki muhafız birliğine katıldı, 1640’ta Arras Kuşatması’nda yaralandı. Askerlik yaşantısını bu tarihte bırakarak öğrenciliğe döndü. Fransız felsefeci ve matematikçi Gassendi ile birlikte çalıştı. Öğrencilik yıllarında gönül serüvenleri ve düellolarla dolu bir yaşam sürdürdü.

En önemli yapıtları sayılan Histoire comique des etats et empires de la lune (“Ay Devletlerinin ve İmparatorluklarının Komik Tarihi”) ve Histoire comi-que des etats et empires du soleil’i (“Güneş Devletlerinin ve İmparatorluklarının Komik Tarihi”) bu dönemde yazmaya başladı. Kurgubilim türünün atalarından kabul edilen bu iki yapıtta Cyrano, dönemindeki bilimsel gelişmeleri popülerleştirerek aktarmanın yanı sıra, “Ay” ve “Güneş” devletlerini de dönemin siyasal ve toplumsal koşullarını yermek amacıyla kullandı. Ölümünden az önce bir tragedyası ve lise döneminde yazdığı bir komedyası yayımlanan Cyrano de Bergerac’m yaşamı, birçok romantik yazara konu olmuş, Edmond Rostand 1897’de yazdığı oyunuyla onu dünya çapında ünlendirmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Oyun: La Mort d’Agrippine, 1654, (“Agrippina’nm Ölümü”); Le Pedant joue, 1654, (“Bir Bilgiçin Taklidi”). Roman: Histoire comique des etats et empires de la lune, (ö.s.), 1656, (“Ay Devletlerinin ve İmparatorluklarının Komik Tarihi )\Histoire comique des etats et empires du soleil ,(ö.s.), 1662, (“Güneş Devletlerinin ve İmparatorluklarının Komik Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara