David Daiches Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

DAICHES, David (1912 – 15 Temmuz 2005)

İngiliz edebiyat eleştirmeni. Edebiyatı, parçası olduğu kültürel ve düşünsel ortamla ilişkisi içerisinde ele alan bir yaklaşım geliştirmiştir.

2 Eylül 1912’de İngiltere’de, Sunderland’de doğdu. Ailesi Edinburgh’a yerleşince çocukluğu Iskoçya’ da geçti. Küçük yaşta edebiyata ilgi duydu, dokuz yaşından başlayarak şiir ve öykü yazmaya başladı. George Watson Koleji’ni bitirdikten sonra Edinburgh Üniversitesi’nde Ingiliz dili ve edebiyatı öğrenimi gördü. Incil’in İngilizce çevirisi üzerine yaptığı inceleme ile Oxford Üniversitesi’nde, Balliol College’dan doktorasını aldı. Aynı yıllarda çağdaş yazarlarla ilgilenmeye başladı, bu ilginin bir ürünü olan New Literary Values (“Yeni Edebi Değerler”) adlı eleştiri kitabı 1936’da yayımlandı. Bunu, 1937’de, İngiliz edebiyatının ve parçası olduğu toplumsal ortamın kısa bir değerlendirmesi olan Literatüre and Society (“Edebiyat ve Toplum”) izledi. 1937-1943 arası Chicago Üniversitesi’nde, 1946-1951 arası Cornell Üniversitesi’nde, 1957-1961 arası Cambridge Üniversitesi’nde ve 1961-1977 arasında da Sussex Üniversitesi’nde Ingiliz edebiyatı dersleri verdi.

Daiches, Literatüre and Society, (“Edebiyat ve Toplum”), A Study of Literatüre (“Edebiyat Üstüne Bir inceleme”) ve Critical Approaches to Literatüre (“Edebiyatta Eleştirel Yaklaşımlar”) gibi incelemelerinde edebiyatı içinde filizlendiği kültürel ve düşünsel ortamla ilişkisi içinde ele alan bir yaklaşımın temellerini atmıştır. The Novel and the Modern World (“Roman ve Modern Dünya”) adlı yapıtı 20.yy’m ilk yarısındaki İngiliz romanı üzerine yapılmış ilk özgün incelemelerden biridir. Daiches bu kitabında Joseph Confad, James Joyce, D.H.Lawrence ve Virginia
Woolf gibi yazarları ele alarak 20.yy romanında ortaya çıkan yeni bakış açıları ve anlatım tekniklerini irdeler. Çağdaş yazarın karşılaştığı yeni kültürel ortamda modern romanın ortaya çıkış koşullarını inceler. David Daiches, edebiyatı geniş bir perspektif içerisinde değerlendirmeye çalışan yapıtlarıyla çağdaş Ingiliz edebiyat eleştirisinin önemli isimlerinden biri olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): New Literary Values, 1936,(“ Yeni Edebi Değerler”); Literatüre and Society, 1938, (“Edebiyat ve Toplum”); The novel and theModernVJorld, 1939, (“Roman ve Modern Dünya”); Poetry and the Modern World, 1940, (“Şiir ve Modern Dünya”); Virginia Woolf, 1942; A Studf-of Literatüre, 1948, (“Edebiyat Üstüne Bir İnceleme”); Critical Approaches to Literatüre, 1956, (“Edebiyata Eleştirel Yaklaşımlar”); A Critical History of English Literatüre, 1960, (“İngiliz Edebiyatının Eleştirel Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara