Dimitri Pisarev Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PİSAREV, Dimitri İvanoviç (1840-1868)

Rus yazar ve edebiyat eleştirmeni. Sömürgeciliğe karşı devrimci bir yol izleme gereğini savunmuştur.

14 Ekim 1840’ta Znamenskoye’de doğdu, 16 Temmuz 1868’de Letonya’da Dubbeln’de(bugün Jurmala) öldü. Soylu ve varlıklı bir ailedendi. 1861’deSt. Petersburg Üniversitesi Tarih ve Filoloji Fakültesi’ni bitirdi. Bir süre Rassvet (Tan) gazetesini yönetti, 1861-1866 arasında Russkoyeslove (Rus Sözü) gazetesinin eleştirmenliğini üstlendi. Bu dönemde çarlık yönetimini devirme amacını güden bir yazısı nedeniyle tutuklanarak Petro Pavlovsk Kalesi’ne atıldı. En önemli yapıtlarım burada yazdı. 1867-1868 yıllarında Delo (Olaylar) ve Oteçestvennye zapiski (Anayurt Notları) gazetelerinde yazıları yayımlandı.

Rusya’da sosyalist bir görüşün benimsenmesine çalışan Pisarev’e göre, yönetimin görevi yoksul ve geri kalmış halkı aydınlatmak, toplum kurumlarını halka yararlı bir duruma getirmektir. Eğitim-öğretimin, yargının, toplum güvenliğini sağlamakla görevli kurumla-rın yeniden düzenlenmesi, özellikle tarım ve sanayi alanında iş verimini artıracak önlemlerin alınması gerekir. Bilim topluma ve toplumu oluşturan bireylere yararlı bir nitelik kazanmalı, yaşama uygulanmalıdır. Çünkü bilimle sağlanan yöntemli ve sistemli bilgi, tarihsel gelişmenin temelini oluşturur. Gençliğin yetiştirilmesinde, eğitilmesinde kuramsal değil, deneye dayalı bilgiye önem verilmelidir. Pisarev’e göre sanat da topluma yararlı bir doğrultuda geliştirilmeli, bilimsel gelişmeye engel olan bir sanat anlayışından uzak kalınmalıdır.

 YAPITLAR (başlıca): Sobraniye Soçineniy, (ö.s.), 6 cilt, 1909-1913, (“Tüm yapıtları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara