Ernest Burgess Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

BURGESS, Ernest (1886-1966)

ABD’li sosyolog. Aile konusunda yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

16 Mayıs 1886’da Kanada’nın Ontario Eyaleti’nde Tilbury’de doğdu. Doğduğu yıl ailesi ABD’ye göç etti. Üniversite öğrenimini 1908’de Oklahoma Eyaletindeki Kingfisher College’da tamamladı. 1913’te Chicago Üniversitesi’nden doktora derecesi aldı. Kansas ve Ohio üniversitelerinde ders verdi. 1916’da Chicago Üniversitesi’nde öğretim üyesi, 1927’de aynı üniversitede sosyoloji profesörü oldu. 1951’de emeri-tus profesör oldu. Amerikan Sosyoloji Derneği, Sosyoloji Araştırmaları Derneği, Aile İlişkileri Ulusal Kongresi ve Gerontoloji Derneği’nin başkanlığını yaptı.

Burgess’in asıl ilgi alanı ailedir. 1916’da Chicago Üniversitesi’nde bu konu üzerinde ders vermesi istendiğinde konuyla daha yakından ilgilenmeye başladı. Aile ve evlilik kavramlarının romantikleştirilmiş biçimine karşı çıkarak aileyi karşılıklı etkileşim içinde bulunan kişilerin birliği olarak tanımladı. 1928’de katıldığı bir araştırma, onu evliliklerin başarısını ya da başarısızlığını önceden tahmin edebilme sorunu üzerinde yoğunlaştırmaya yöneltti. 1931’de sadece tek bir çiftten elde edilen verilere dayanarak başlattığı bir çalışmayı daha geniş verilere dayalı çalışmaları izledi. Burgess ailedeki uyumun bireylerin tavırlarındaki birlikteliğe, karı ve kocanın toplumsal özelliklerine bağlı olduğu sonucuna vardı.

Burgess’in ilgilendiği diğer bir alan yaşlı çiftlerdir. Kocanın emekli olmasının getirdiği sorunları, yaşlıların çocuklarından bekledikleri destekleri incelemiş; yaşlılara yönelik hükümet programlarına ilişkin çalışmalar yapmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Predicting Success or Failure in Marriage (Cottrell ile), 1939, (“Evlilikte Başan ve Başarısızlık Tahmini”); Engagament and Marriage (Wallin ile), 1953, (“Nişanlanma ve Evlilik”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski