Erskine Caldwell Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CALDWELL, Erskine (1903 – 11 Nisan 1987)

ABDTi romancı. ABD’nin güney eyaletlerindeki yaşamı konu alan romanlarıyla ün yapmıştır.

17 Aralık 1903’te, Georgia Eyaleti’nin White Oak kasabasında doğdu. Bir Presbiteryen rahibi olan babası ile birlikte ABD’nin Güney yöresini dolaştı. ‘Lise öğrenimini bu gezgin yaşantı yüzünden bölük pörçük tamamlayabildi. Pennsylvania Üniversitesi’ ne, Güney Carolina’daki Erskine College’a ve Virgi-nia Universitesi’ne devam etti, ama yükseköğrenimini tamamlamadı. Güney eyaletlerinin çoğunu gezerek fabrikalarda, çiftliklerde çalıştı. 1925’te Atlanta Journal gazetesine muhabir olarak girdi. 1926’da Maine’e yerleşerek roman yazmaya başladı. 1929’da yayımlanan The Bastard (“Piç”), 1930’da yayımlanan Poor Fool (“Zavallı Deli”) ve 1931’de yayımlanan Atneri-canEarth(“Amerikan Toprağı”) Caidsvell’e bir yazar olarak fazla ün sağlamadı. 1932’de basılan Tobacco Road (Tütün Yolu) ise ABD’nin önde gelen romancılarından biri olarak kabul edilmesini sağladı. 1934’te oyunlaştırılan Tobacco Road yedi buçuk yıl New York sahnelerinde kalarak yazarın ününü pekiştirdi. Bunu 1933’te God’s Little Acre (“Tanrının Küçük Toprak Parçası”) izledi. Cakhvell’in bu iki romanı da “müstehcen” oldukları gerekçesiyle eleştirmenlerin ve tutucu çevrelerin tepkisini çekti. 1935’te yazdığı Journeyman (Din Ticareti) oyunu ve aynı yıl yayımlanan Kneel to the Rısing Sun and Other Stories (“Doğan Güneşe Karşı Diz Çök ve Başka Öyküler”) adlı öykü derlemesiyle William Faulkner ile birlikte ABD’nin en önde gelen “Güneyli” yazarlarından biri olarak kabul edildi.

Caldwell romanlarında ABD’nin güney yörelerinde tütün ve pamuk tarımıyla uğraşan insanları ele, alır. Yazar gençliğinde bu insanların arasında yaşadığı için onların sorunlarım yakından tammış ve ilgilenmiştir. ABD’nin en tutucu ve başka kültürlere en kapalı bölgelerinden biri olan Güney, Caldtveli’in anlatılarında traji-komik bir ifade bulmuştur. Romanlarının yanı sıra güneydeki yaşamı doğrudan doğruya anlatmayı amaçlayan belgesel çalışmaları da vardır. Bunların arasında Some American People (“Bazı Amerikalılar”) ve ikinci karısı Margaret Bourke-White’m fotoğraflarıyla birlikte yayımladığı You Have Seen Their Faces (“Yüzlerini Gördünüz”) sayılabilir.

Caldvveli 1930’larda Holiywood’da senaryo yazarlığı yaptıktan sonra 1938’de önce Meksika’ya, sonra da Avrupa’ya giderek Meksika Devrimi’ni, İspanya İç Savaşı’mve II. Dünya Savaşı’nın başlangıcını izledi. 1941’de SSCB’ye geçerek radyo ve gazete muhabirliği yaptı. SSCB’de savaş muhabirliği yaptığı dönemdeki izlenimlerini Moscow Under Fire (“Ateş Altında Moskova”), Ali Night Long (“Bütün Gece Boyu”), Ali Out on the Road to Smolensk (“Herkes Smolensk Yolunda”) ve yine Margaret Bourke-White ile birlikte hazırladığı Russia at War<{“Savaşta Rusya”) adlı kitaplarda topladı.

Caldwell’in 1940’larda yayımladığı romanlar ününü tüm dünyaya yaydı. 1940’ta basılan Trouble in July (Temmuz Vak’ası) kısa zamanda en çok satan kitaplar arasına girdi. Bunu 1943’te Georgia Boy (Bir Garip Adam) ve 1947’de The Sure Hand of God (Alın Yazısı) izledi. 1950’lerde yayımlanan kitapları fazla ilgi görmedi, ancak o güne değin yayımlanmış olan kitapları yirmi beş dile çevrilmiş ve altmış milyonun üzerinde bir satışa ulaşmıştı.

• YAPITLAR (başlıca): Roman: The Bastard, 1929, (“Piç”); Poor Fool, 1930, (“Zavallı Deli”); American Earth, 1931, (“Amerikan Toprağı”);Tobacco Road, 1932, (Tütün Yolu); God’s Little Acre, 1933, (“Tanrının Küçük Toprak Parçası”); Trouble in July, 1940, (Temmuz Vak’a-sı); Georgia Boy, 1943, (Bir Garip Adam );The Sure Hand of God, 1947, (Alın Yazısı); A Lamp for Nightfall, 1952, (Penceredeki Işık). Öykü: Kneel to the Rising Sun and, Otber Stories, 1935, (“Doğan Güneşe Karşı Diz Çök ve Başka Öyküler”).Oyun: Journeyman, 1935, (Din Ticareti). Anı, Gezi ve Belgesel: Some American People, 1935, (“Bazı Amerikalılar”); You Have Seen Their Faces (M. Bourke-White ile), 1937, (“Yüzlerini Gördünüz”); North of tbe Danube (M. Bourke-White ile), 1939, (“Tuna’nın Kuzeyi”); Say, Is This the U.S.A.f (M. Bourke-White ile), 1941, (“A.B.D. Dedikleri Bu mu?”); Moscom Under Fire, 1941, (“Ateş Altında Moskova”); Russia at War (M. Bourke-White ile), 1942, (“Savaşan Rusya”), Ali Out on the Road to Smolensk, 1942, (“Herkes Smolensk Yolunda”); Ali Night Long, 1942, (“Bütün Gece Boyu”); Cali İt Experience, 1951, (Geride Kalan Yıllar); Around about America, 1964; Deep South: Memory and Observation, 1968, (“Güneyin Derinliklerinde: Anılar ve Gözlemler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski