Felix Dahn Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DAHN, Felix Ludwig Sophus (1834-1912)

Alman, hukukçu. Tarihçi Hukuk Okulu’nun temsilcilerindendir.

9 Şubat 1834’te Hamburg’da doğdu, 2 Ocak 1912’de Breslau’da öldü. 1849-1853 arasında Münih ve Berlin üniversitelerinde hukuk ve felsefe öğrenimi gördü. Münih, Würzburg, Königsberg ve Breslau üniversitelerinde hukuk dersleri verdi. 1895’te Breslau Üniversitesi rektörlüğüne atanan Dahn, ticaret hukuku, Alman hukuk tarihi ve felsefesi konularında kitaplar yazdı.

Tarihçi Okuİun temsilcilerinden olan Dahn, her kültürün kendi hukuk sistemini yarattığını ve bu hukuk sistemini doğuran iktisadi, toplumsal ve kültüre! koşullar bilinmeden hukuk sistemi üstüne doğru bilgi edinilemeyeceğini savunmuştur. Dahn, doğal haklar kuramına karşı çıkarak, bir ulusun hukuk sistemini, ulusal özellikler ve bu özelliklerin zaman içinde değişmesinde etken olan karmaşık tarihsel koşulların belirlediğini ileri sürmüştür. Hukuku, klasik Alman hukuku ile sınırlandırmayı reddeden Dahn, antik ve çağdaş dönemlerin hukuk anlayışı arasındaki tek farkın değişik tarihsel koşullardan kaynaklandığını belirtmiştir.

Dahn’m hukuk alanındaki önemli katkısı, hukuk tarihi konusunda olmuştur. 1861-1907’de yayımlanan DieKönige der Germaneride (“Cermenler’in Kralları”) Roma-Cermen yönetim örgütlenmesinin Karo-lenj Imparatorluğu’ndan kopuşunu anlatmıştır. Dahn’ m tüm kitaplarında milliyetçilik düşüncesi egemendir. Etnik karışımın her biçimine karşı olan Dahn, bireylerin ancak milli gruplar içinde sınıflandırılabileceğini savunmuştur. Milliyetçiliğin içgüdüsel olduğunu ileri sürmüştür. Ona göre devlet, milli bir grubun hukuk ve kültürünü korumak için bütünleşmesidir.

Bir hukukçu olduğu kadar, şiir ve romanla da uğraşan Dahn’ın genellikle balad biçiminde yazılmış şiirleri, erken Alman tarihini konu almaktadır. Ein Kampf um Rom (“Roma İçin Mücadele”) romanında ise, İtalya’da Ostrogot Krallığı’nın çöküşünü ele alırken 19.yy’daki siyasal gelişmelere de değinmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Die Könige der Germaneri, 1861-1907,(“Cermenler’in Kralları”); Die Vernunft im Recht, Grundlagen der Rechtsphilosopbie, 1879, (“Hukukta Mantık, Hukuk Felsefesinin Temelleri”); Ein Kampf um Rom, 1876-1878, (“Roma İçin Mücadele”), Urgescbichte der germaniscben und romaniscben Völker, 4 cilt, 1881-1889, (“Cermen ve Roma Halklarının İlk Çağ Tarihi”); Geschicbte der deutschen Urzeit, 2 cilt, 1883-1888, (“Alman îlk Çağ Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara