Ferit Hilmi Atrek Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Ferit Hilmi ATREK, besteci (Üsküp, Makedonya 1908 – Ankara Ağustos 2006).

Bir ara İstanbul Konservatuvarı’nda Cemal Reşit Rey’in piyano ve besteleme derslerini izledikten sonra (1923-1924), Ankara Musiki Muallim Mektebi’ni bitirdi (1929). 1945’ten sonra Paris’e gitti, Ecole Normale de Musique’te besteleme sınıflarına devam etti, dönüşünde Ankara Atatürk Lisesi’nde müzik öğretmenliği ve Milli Eğitim Bakanlığında başmüfettişlik görevlerinde bulundu. Ortaokul ve liseler için ders kitapları da hazırlayan Atrek, Sayısı 200′ ü aşan okul şarkılarının yanı sıra F. H. Atrek’in Üç piyano sonatı (1931’den önce), 100 kadar halk türküsü armonilemesi, piyano için Beş prelüt’ü (1929-1932), Yinmi iki şarkı’st v.d. vardır.

Atrek, 2 çocuk ve 4 torun sahibiydi.

Daha yeni Daha eski