François Clouet Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CLOUET, François (ykş. 1516-1572)

Flaman asıllı Fransız ressam. 16.yy Fransız resminin portre alanında en büyük adıdır.

Tours kentinde doğdu, 22 Eylül 1572’de Paris’te öldü. 1486-1540 arasında yaşayan Flaman asıllı ressam Jean (janet) Clouet’nin oğludur. Jean Clouet 1516’dan başlayarak Fransa Kralı I. François’ya Saray ressamı olarak hizmet etmişti. François Clouet babasının atölyesinde yetişti. 1542’de atölyenin yönetimini üstlendi. Babasının ölümü üzerine Saray ressamı oldu ve yaşantı boyunca I. François, Iİ.Henri, II. François ve IX. Charles gibi dört ayrı krala hizmet etti.

Baba oğul Clouet’lar portreyi, Fransız resminin en yaygın ve etkili türlerinden biri haline getirdiler. Özellikle modelin tüm niteliklerini olduğu gibi yansıttıkları portrelerinde, yalın ve dingin bir üslup ortaya koydular. Fler iki Clouet’nun üslubunu Birbirinden ayırmak çok zordur. Ancak François babasına göre Italyan resmine daha dönük ve arı bir görselliğe sahiptir. Uffizi Galerisi’ndeki Il.Henri’rıin Portresi, Holbein’ın Elçilerimi çağrıştırır, bu da François’nın bu tabloyu görmüş olduğunu akla getirir. Louvre’da-ki yine onun yapıtı olan ikinci bir II.Henri’nin Portresi, o sıralarda Fransa’da yaygınlaşan figürün resmi ve törensel bir havada verilmesini örnekler.

François Clouet atölyesinde, yağlıboya tablolardan emaye (mine) eşyalar için desenlere, zafer takı tasarımlarından minyatürlere dek çok çeşitli konularda çalışmalar üretmiştir. Fransız Rönesansı’nı en iyi temsil eden sanatçı olarak nitelenir.

• YAPITLAR (başlıca): Jean Clouet: 1 .François’nın Portresi, 1520-1525, Louvre, Paris; II.François’nın Portresi, 1535, Güzel Sanatlar Müzesi, Autwerp; Guillaume Bude’ ün Portresi, 1535, Metropolitan Sanat Müzesi, New York. François Clouet: Boillon Düşesi’nın Portresi, 1550, Con-de Müzesi; Yıkanan Kadın, 1550, Uiusal Galeri, Waslıing-ton D.C; Diyana’nm Yıkanması, 1550-1560, Güzel Sanatlar Müzesi, Rouen; 11.Henri’nm Portresi, 1559, Louvre, Paris; IV.Charles’m Çocukluk Portresi, 1561, Sanat Tarihi Müzesi, Viyana; Roumıis Düşesi, 1563, Louvre, Paris.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara