George Chapman Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CHAPMAN, George (Ykş.1560-1634)

İngiliz şair, oyun yazarı ve çevirmen. Homeros’tan yaptığı çeviriler uzun süre tek örnek olarak kalmıştır.

Hertfordshire’da doğdu. Doğum tarihi kesin değildir. 12 Mayıs 1634’te Londra’da öldü. Oxford Universitesi’nde bir süre öğrenim gördüğü, ancak bitirmediği biliniyor. 1580’li yıllarda Hollanda’ya bir gezi yaptı. Bir yazar olarak ortaya çıkışı, 1593’te The Shadow ofNight (“Gecenin Gölgesi”) adlı şiir kitabının yayımlanmasıyla oldu. 1595’te The Blind Beggar of Alexandria (“İskenderiye’nin Kör Dilencisi”) adlı komedyasının sahnelenmesiyle ün kazanan Chapman, aynı yıl Ovids Banquet of Sence kitabını yayımladı. Christopher Marlowe, Sir Walter Raleigh, matematikçi Matthew Roydon ve gökbilimci Thomas Harriot gibi aydınlarla bir çevre oluşturdu. Yaşamının önemli bir bölümünde yazar Ben Jonson ile yakın ilişki içinde oldu. Jonson ve Marston ile birlikte yazdığı EastwardHo!(“Haydi Doğuya!”) adlıkomed-yada Kral James ile alay ettikleri iddiası ile üç yazar da bir süre hapsedildiler. Chapman 1616’daHomeros’ un Ilyada ve Odysseia destanlarının tümünü The Whole Works of Homer, Pnnce of Poets, İn his Iliads and Odysses (“Şairlerin Prensi Homeros’un Tüm Yapıtları, Ilyada ve Odysseia”) adıyla İngilizce’ye çevirerek yayımladı. Bu tarihten sonra önemli bir yapıt vermeyen Chapman, yoksulluk içinde öldü.

Chapman bir komedya yazarı olarak fazla önemli sayılmaz. Tragedyalarının ise sahnelenmesi oldukça güçtür, ancak bunlar felsefi derinlikleri ve yarattıkları trajik kahraman tipleriyle önem taşır. 1604’te yazılmış olan Bussy D’Ambois, bu oyunun devamı niteliğindeki The Revenge of Bussy D’Ambois (“Bussy D’Am-bois’in İntikamı”) ve The Conspiracy and Tragedy of Charles Duke of Byron (“Byron Dükü Charles’m Komplosu ve Tragedyası”) Chapman’ın en önemli tragedyaları arasında sayılır. Tragedyalarında Marlo-we’un, komedyalarında ise jonson’un izlerine rastlanır. Chapman’ın önemi, oyunlarından çok çevirilerin-dedir. Homeros çevirileriyle, İngiliz edebiyatındaki Rönesans’ın klasik biçimlere dönme eğiliminin başta gelen yaygmlaştırıcılarından olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Çeviri: The Whole Works of Homer, Prince of Poets, In his Iliads and Odysses, 1616, (“Şairlerin Prensi Homeros’un Tüm Eserleri, İlyada ve Odysseia”). Komedya: The Blind Beggar of Alexandria, 1595, (“İskenderiye’nin Kör Dilencisi”); Monsieur D’Oli-ve, ty; The Widowes Teares, 1612, (“Dulun Gözyaşları”). Tragedya: Bussy D’Ambois, 1604; The Conspiracy and Tragedy of Charles Duke of Byron, 1608, (“Byron Dükü Charles’m Komplosu ve Tragedyası”); The Revenge of Bussy D’Amboıs, 1610, (“Bussy D’Ambois’in İntikamı”); The Tragedy of Chobot Admıral of France, 1613, (“Fransız Amirali Chabot’nun Tragedyası”). Şiir: The Shadow of Nıght, 1593, (“Gecenin Gölgesi”); Hero and Leander, 1598, (C.Marlowe’un bitmemiş şiirine ek); Teares of Peace, 1609, (“Barışın Gözyaşları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara