Germain Pilon Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PILON, Germain (ykş. 1535-1590)

Fransız, heykelci. Ülkesinde Rönesans heykel sanatını İtalyan etkilerinden arındırmıştır.

Paris’te doğdu, 3 Şubat 1590’da aynı kentte öldü. Bir heykelcinin oğluydu. Eğitimini büyük bir olasılıkla Pierre Bontemps’in (1507-1570) yanında yaptı. Saint-Denis’de Abbev Kilisesi’ndeki I.François’nın mezarının kaidesindeki figürlerin yapımında Bontemps’le birlikte çalıştı. 1559’da Catherina de Medici’den, II.Henri’nin kalbinin konması için bir anıt siparişi aldı. 1561’de Fontaineblcau’da kraliçenin bahçesi için mitolojik kahramanların ahşaptan heykellerini yaptı. 1565’te Saint-Denis’te Valois Şapeli’n-de Medici’nin ikinci siparişi olan II.Henri’nin Mezarı üstünde çalışmaya başladı. Önceleri maniyerist sanatçı Francesco Primaticcio’nun (1504-1570) yönetiminde yürütülen bu çalışma, belli aralıklarla Piiorı’un ölümüne değin sürdü. Anıtta yer alan kral ve kraliçe figürleriyle kaidedeki kabartmalar 1572’de tamamlandı. Bunlarda doğalcı (natüralist) bir yöneliş izlenir.

Pilon 1570’te de Le Mans’da Notre-Dame-de-la-Couture Kilisesi’nin mihrabı için mermerden bir Bakire ve Çocuk heykeli yaptı. II.Henri’nin ölümüyle kral olan IX.Charles ona önce kralın heykelcisi, 1573’te de heykel sanatı yöneticisi ve denetleyicisi unvanlarını verdi. Pilon 1583’te yeniden Valois Şape-li’ndeki çalışmalarına döndü.

İlk yapıtları büyük ölçüde Primaticcio’nun ve maniyerist eğilimli Fontaineblcau Okulu sanatçılarının etkilerini yansıtmaktaysa da, sonraları ağırbaşlı ve Fransız geleneği ile kendine özgü gerçekçi (realist) bir tavrın egemen olduğu heykeller üretmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): I.François mezar kaidesi figürleri, Cluny Müzesi, Paris; ll.HenrVnin Kalbi için Anıt, 1539, Louvre, Paris; ll.HenrVnin Mezarı, 1365-1590, Valois Şapeli, Saint-Denis; Bakire ve Çocuk, 1570, Notre-Dame-de-la-Couture Kilisesi, Le Mans; Aziz Franccsco’nıın Vecdi, 1583, SS.Jean et François Kilisesi, Paris

• KAYNAKLAR: J.Babelon, Germain Pilon, 1927.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara