Houston Stewart Chamberlain Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CHAMBERLAIN, Flouston Stewart (1855-1927)

İngiliz kökenli Alman düşün adamı. Alman ırkçı düşüncesinin savunucularındandır.

9 Eylül 1855’de Portsmouth yakınlarındaki Southsea’dedoğdu,9 Ocak 1927’de Almanya’daBayre-uth’da öldü. Babası kaptandı. Sağlığının bozuk olması nedeniyle askerlik hizmetini yerine getiremeyen Chamberlain tedavi amacıyla Almanya’ya gitti. 1880’lerde Cenevre ve Viyana’da doğal bilimler alanında eğitim gördü. Bitkilerin yapısı üzerine yazdığı tez 1889’da Viyana Üniversitesi tarafından kabul edildi. Chamberlain daha sonra Richard Wagner’le tanıştı ve ondan etkilendi. 1901’den itibaren Kayzer II. Wilhelm’in yakın arkadaşı oldu. 1916’da Alman yurttaşı oldu. Weimar Cumhuriyeti’ne yakınlık duymayan Chamberlain, 1923’te Hitler’le tanışmasından sonra onu öven makaleler yayımladı.

Chamberlain 1896’da yayımlanan Richard Wag-ner adlı kitabında “yaşam teorisi” (lebenslehre) görüşünü geliştirmiştir. Metafiziğe ve sezgiye dayanan bir yaşam anlayışına karşı çıkmıştır. Zaman ötesi ve değişmez bir tinsel öz düşüncesinden yola çıkan Chamberlain, kültürü, “materyalizmin etkisine karşı korumayı amaçlamıştır.

1899’da yayımlanan Die Grundlagen des 19. Jahrhunderts (“19.yy’m Temelleri”) adlı kitabında bir halkm tarihinin onun ırksal özellikleri ve yetenekleri tarafından belirlendiğini öne sürmüştür. Irkı fiziksel özellikler yerine davranış özellikleri ile tanımlamış, ırk kavramına metafizik bir anlam yüklemiştir. Ona göre büyük tarihsel görevler ancak seçkin ırklar tarafından yerme getirilebilir. Chamberlain politik birer varlık olarak ulusların, ırkların oluşumunun koşullarım yarattığını ileri sürmüş, ırksal bir kimlik bilincinin ırkı belirlediğini savunmuştur. Ona göre tarih, Yahudi ırkı ile Cermen ırkı tarafından temsil edilen iki farklı yaşam felsefesinin mücadelesini içermektedir. Bu iki ırk Batı tarihine “saf” ırklar olarak girmişlerdir. Çağdaş dünyayı bu iki ırk arasındaki karşıtlık biçimlendirmektedir. Ona göre Yahudi halkı metafizik ya da felsefi bir sezgi gücüne sahip değildir. Yahudiler’in sahip olduğu başlıca özellikler maddecilik ve akılcılıktır. Alman tarihi içinde Yahudiler’e yer verilmemelidir. Germen halkları bugünkü kültür ve uygarlığın yaratıcılarıdır.

Chamberlain’in görüşleri Nasyonal Sosyalizm’in önde gelen ideologu olan Alfred Rosenberg’in görüşlerini etkilemiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Richard Wagner, 1896; Die Grundlagen des 19, Jahrhunderts,, 1899, (“19.yy’ın Temelleri”); Immanuel Kant Die Persönlichkeit als Einführung in das W erk, 1905, (“Immanuel Kant’ın Eserine Giriş Olarak Kişiliği”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara