İstanbul Belediye Konservatuvarı Nedir, Tarihçe, Hakkında Bilgi

İSTANBUL BELEDİYE KONSERVATUVARI

1 Ocak 1917’de kurulan ilk resmî müzik kurumu Dârülelhan’dır. Kurumun amacı, teksesli Türk müziğini bilimsel kurallara göre öğretmek, eski değerli eserleri toplamak ve yayımlamak, bu konuda kitap, broşür, biyografi ve monografiler çıkarmak, ses ve saz sanatçısı yetiştirmek, yetişmiş olanları da korumaktı

Dârülelhan’da ney, tambur, keman, sine’keman, kemençe, ut, lavta, santur, kudüm, tef, harp, viyolonsel, piyano öğrenimi ve müzik öğretmeni yetişmek için yönetmelik hazırlanmıştı.

Bu dönemde Dârülelhan’ın başında Ziya Paşa bulunuyordu, öğretmen’er de Ahmet Irsoy, Leon Hancıyan Efendi ve Muallim İsmail Hakkı Bey idi.

Dârülelhan 1923’te yönetmelik değişikliğiyle konservatuvar olarak yeniden kuruldu, müdürlüğüne de Musa Süreyya Bey atandı. Türk Müziği Dolümünün öğretmenleri Rauf Yekta Bey, Ahmet Irsoy, İsmail Hakkı Bey, Faize Hanım, Dürri Turan ve Mesut Cemil idi. Dârülelhan 1926’da İstanbul Belediye Konservatuvarı adını aldı, teksesli türk müziği çalgılarının öğretimine son verildi, yalnız tasnif heyeti bırakıldı.

Belediye Konservatuvarı Türk Müziği bölümü 1948’de Hüseyin Sadettin Arel’in büyük çabası sonucu yeniden kuruldu, batı müziği bölümünü yeniden düzenleyerek Avrupa konservatuvarları düzeyine yükseltmeye çalıştı. Arel’in yönetimi sırasında, Şehir orkestrası ve Şehir korosundan sonra Türk musikisi icra heyeti de kuruldu.

Konservatuvarda günümüzde,besteleme (kompozisyon), üflemeli çalgılar, yaylı çalgılar, orkestra yönetimi, vurmalı çalgılar, piyano ve şan alt bölümlerini kapsayan müzik bölümünün yanı sıra tiyatro ve bale bölümleri de eğitim vermektedir. Okulun etkinlikleri arasında öğrencilerden ve öğretmenlerden oluşan grupların, Türk musikisi icra heyetinin ve Türk halk musikisi topluluğunun konserleri ile Çağdaş bale topluluğunun gösterileri de anılmaktadır.

1986’da İstanbul Üniversitesine bağlanarak YÖK kapsamına alınan okulun adı İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuarı olarak değiştirildi.

Daha yeni Daha eski