Jean Philibert Damiron Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DAMIRON, Jean Philibert (1794-1862)

Fransız, filozof. Fransız felsefe tarihi üzerine sistematik yapıtlar vermiştir.

10 Ocak 1794’te Belville’de (Rhöne) doğdu, 11 Ocakl862’de Paris’te öldü. 1813’te Ecole Normale’e girdi. Burada V. Cousin’in öğrencisi oldu. Bourbon, Louis-Le Grand, Charlemagne kolejlerinde felsefe ve felsefe tarihi öğretti. 1830’da Ecole Normale’de yönetici, Sorbonne’da da profesör oldu. 1824’te Jouffroy, Dubois ve Leroux ile birlikte edebiyat, felsefe ve siyaset gazetesi Globe’u kurdu. 1836’da Academie des Sciences Morales et Politiques’e üye oldu.

Damiron, yeni bir öğreti geliştirmemiş; daha çok seçmeci okula bağlı kalmıştır. Fransa’nın 17,18 ve 19. yy’lardaki felsefe tarihi üzerine önemli denemeler yazmıştır. Bunlardan l’Essai sur l’histoire de la philo-sophie en France au XIX’ siecle, (“19. yy Fransız Felsefe Tarihi Üzerine Deneme”) Globe gazetesinde çıkan yazılarının bir derlemesidir. Bu yapıtlarında her d’zgenin inanç, mutlak güzel ve tanrı ile uzlaşması gerektiğini savunmuştur. Ona göre din ve felsefenin konusu aynıdır; yalnız din bilgisizlere, halka, felsefe ise bilgililere, seçkinlere seslenir.

Psikoloji ve mantığın önemini vurgulamak için yazdığı Cours de philosophie’de (“Felsefe Dersleri”) ise dogmatik bir tavır almış; ahlaksal görüşlerin temel ilke olduğunu öne sürmüştür. Damiron’a göre psikoloji insana almyazısını öğretmek ve görevlerini bildirmek; mantık ise doğrunun iyi olduğunu göstermekle yükümlüdür.

Damiron, derin felsefe bilgisiyle, felsefe tarihini sistemli bir biçimde derlemiş; ancak ahlak ve felsefe üzerine görüşlerinde bir açıkseçikliğe ulaşamamıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Essai sur Vhistoire de la pbilosophie en France au XIX* siecle, 2 cilt, 1823-1834, (“19. Yüzyıl Fransız Felsefe Tarihi Üzerine Deneme”); Cours dephi-losopbie, 1842, (“Felsefe Dersleri”); £55^/ sur Vhistoire de la philosopbie en France au XVIIIesiecle, 2 cilt, 1846, (“18. Yüzyıl Fransız Felsefe Tarihi Üzerine Deneme”); Souve-nirs de vingt ans d’erıseignement a la Faculte des Lettres de Paris, 1859, (“Paris Edebiyat Fakültesindeki Yirmi Yıllık Öğretime İlişkin Anılar”).

• KAYNAKLAR: A. Himly, Livret de la Faculte des Lettres de Paris, 1883.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara