Johann Büsch Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BÜSCH, Johann (1728-1800)

Alman, iktisatçı. Serbest ticaret ve serbest rekabetten yana olan görüşleriyle tanınmıştır.

Johann Georg Büsch doğabilimleri eğitimi gördü. 1767’den sonra bugün Büsch Enstitüsü olarak anılan Hamburg Ticaret Okulu’nun yöneticisi olarak çalıştı. Teknoloji, tarih, hukuk ve iktisat alanlarında birçok kitap yazdı. İktisatçı olarak Büsch, Merkantilizme karşı liberal iktisadi görüşleri savunmasıyla tanınmaktadır. İnsanlığa maddi refah sağlamak için ulusal sınırlar içinde iktisadi çözümler aramaktan çok uluslararası iş bölümünün yararlı olacağını savundu.

Büsch, kolayca tekele dönüşebilecekleri nedeniyle ayrıcalıklı şirketlere karşı çıktı, uluslararası ticarette rekabet koşullarının düzenlenmesi için ticari antlaşmalar önerdi. Büsch’e göre, ülke içinde uygulanması gereken iktisat politikası, ticarette sınırsız rekabet, sanayide özgür meslek seçimi ve tarımda reformlar yoluyla kapitalist üretim ilişkilerinin geliştirilmesini içeriyordu. Ticaret hukukunun geliştirilmesinin, özel ticaret mahkemeleri kurulmasının yararlarını savundu.

Para dolaşımı kuramı üzerine de çalışan Büsch, parayı bir değişim aracı ve dolaşım birimi olarak gördü ve iktisat bilimindeki Miktar Kuramı’na karşı çıktı. İş bölümünü para dolaşımının yarattığını öne sürerek Adam Smith’in bu konudaki görüşünü eleştirdi. Büsch’e göre ülkenin zenginliğini belirleyen, paranın mutlak miktarı değil, dolaşım hızıydı. Bankacılık konusunda çalışan ilk Alman iktisatçılarından biri olan Büsch, aynı zamanda tek bir uluslararası para birimi düşüncesini de ortaya atmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Abhandlung yon dem Geldumlauf, 2 cilt, 1780, (“Paranın Dolaşımı Üzerine Araştırma”); Sdmtliche Schriften iiber Banken und Münzwesen, 1801, (“Bankalar ve Para Üzerine Yazılar”); Theoretisch-prak-tische Darstellung der Handlung in deren mannigfaltigen Geschaften, 2 cilt, 1792, (“Çeşitli Yönleriyle Ticaretin Kuramsal ve Uygulama Açısından Değerlendirilmesi”).

• KAYNAKLAR: J. Biensfeldt,; Johann Georg Büsch, 1910; J.H. Nölting, Johann Georg Büsch, 1801.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski