John Bagnell Bury Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

BURY, John Bagnell (1861-1927)

İrlandalı tarihçi. Roma İmparatorluğu’na ilişkin araştırma yapan en önemli tarihçilerden biridir.

16 Ekim 1861’de İrlanda’da Monaghan’da doğdu, 1 Haziran 1927’de Roma’da öldü. İrlandalı bir rahibin oğluydu. Foyle College’da okudu. 1882’de Dublin’deki Trinity College’ı bitirdi. 1885’te Trinity College’da ders vermeye başladı. 1892’de Kottabos dergisinin yayın yönetmeni oldu. Bir yıl sonra Trinity College’ın Çağdaş Tarih Kürsüsü’nün başkanlığına getirildi. Bu arada Yunan dili konusunda da çalışmalara başlayan Bury, 1898’de tarih kürsüsündeki görevine ek olarak Yunan filolojisi profesörlüğüne de atandı. 1902’de Cambridge Üniversitesi’nin Çağdaş Tarih Kürsüsü’ne profesör olan Bury, ölene değin bu görevde kaldı.

Bury’e göre tarih insanlığın akılcı mücadelesinin ve ilerleyip gelişmesinin hikâyesi olan, metodolojik bir bilimdir. Ancak rastlantısal olaylar, bu alanda genel yasalar konmasını güçleştirmektedir. Bury, Roma imparatorluğu tarihine ilişkin araştırmalarında bu dönemin sanatı, mimarlığı, felsefesi ve kültürünü de incelemiş, bu konuyu tarihçiler için yeniden bir ilgi merkezi durumuna getirmiştir. Bir dönem Yunan dili konusunda da çalışmış, 1890’da The Nemean Odes of Pindar (“Pindar’m Nemean’a Kasidesi”), 1892’de The Isthmian Odes of Pindar (“Pindar’ın Isthmian’a Kasidesi”) adlı kitapları yayımlanmıştır.

1908’de Harvard Universitesi’nde verdiği derslerin notlarını ertesi yıl The Ancient Greek Historians (“Eski Yunan Tarihçileri”) adıyla yayımlamıştır. Bury, 1896-1900 arasında Gibbon’un ünlü yapıtı Decline and Fail of the Roman Empire’s. (“Roma imparatorluğunun Gerilemesi ve Çökmesi”) önsöz yazmış ve çeşitli notlar ekleyerek yeni baskısını çıkarmıştır.

Ayrıca Cambridge Üniversitesi’nin yayımladığı Cambridge Ancient History (“Cambridge Eski Çağ Tarihi”) ve Cambridge Medieval History (“Cambridge Orta Çağ Tarihi”) adlı yapıtlara katkısı olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): A History of the Later Roman Empire, from Ârcadius to irene, 2 cilt, 1889, (“Arcadius’tan İrene’e dek Geç Roma İmparatorluğuTarihi”);/-/ıstory of Roman Empire from Foundation to the Death of Marcus Aurelius, (“Aurelius’un Ölümüne dek Roma İmparatorluğunun Tarihi”); A History of the Eastern Roman Empire, from the Fail of irene to the Accession of Basil /., 1912, (“İrene’in Düşüşünden I. Basil’in Tahta Çıkışına dek Doğu Roma İmparatorluğu Tarihi”); A History of Freedom of Thought, 1914, (Fikir ve Söz Hürriyeti Tarihi, 1945); The Idea of Progress, 1920,-(“İlerleme Düşüncesi”); History of the Later Roman Empire from the Death of Tbeodosius I to the Death. of Justınian, 1923, (“I. Theodosius’un Ölümünden Justinian’m Ölümüne dek Geç Roma İmparatorluğunun Tarihi”); The Invasion of Europe by the Barbarians, 1928, (ö.s.), (“Avrupa’nın Barbarlar Tarafından İstilası”); History of the Papacy in the 19th Century (1864-1878), 1930, (ö.s.), (“19. yy’da Papalığın Tarihi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski