Josiah Child Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

CHILD, Josiah (1630-1699)

İngiliz, iktisatçı. Çağdaş bankacılığın kurucularından sayılmıştır.

1630’da Londra’da doğdu, 1699’da öldü. Londralı bir tüccar ailesinin oğluydu. Child gençliğinde Portsmouth’da donanmaya yiyecek maddeleri satarak zengin oldu, daha sonra Londralı tüccarların baharat ticareti yapmak amacıyla kurdukları Doğu Hindistan Şirketi’nin ortakları arasına katıldı. 1677’de bu şirkette yönetici, 1681-1683 arasında başkan yardımcısı ve 1686-1688 arasında başkan oldu. Doğu Hindistan Şirketi’nin iktisadi ayrıcalıklarının ve siyasi etkinliğinin korunması için çalıştı.

Londra’da ailesinden kalan bir kuyumcu firmasını işletirken bankerliğe başladı. Müşterilerinden topladığı altın ve gümüş mevduata karşılık, makbuz verdi ve bunların çek gibi kullanılmasıyla ortaya çıkan fırsatı değerlendirdi. Kredi isteyen tüccarlara altm ve gümüş yerine çek yazabilecekleri borçlu cari kredi hesabı açtı. Aynı yöntemi diğer banker ve sarraflar da uygulayınca kredi hacmi, altm ve gümüş mevduatım aştı, bu da faiz oranlarının düşmesine yol açtı. Bankerler, bu yolla, açıktan emisyon yaratmak ve satın alma gücünü artırmak fırsatını buldular.

Döneminin en zengin tüccarları arasına giren Child, 1690’da yayımlanan A New Discourse of Trade, (“Ticaret Konusunda Yeni Bir Anlayış”) adlı kitabında faiz oranlarının neden düştüğünü ve düşük faizin ticareti nasıl canlandırdığını açıklamıştır. Child, Hollanda’nın zenginliğinin faiz ve serbest ticaret politikalarından kaynaklandığım söylüyordu. Ingiltere de benzer bir para ve dış ticaret politikası izlemeliydi.’Diğer Merkantilistler gibi, sağlıklı ve kalabalık nüfusun bir ülke için büyük bir hazine olduğuna inanıyordu. Bu yüzden ülke nüfusunun sömürgelere göç etmesine karşı çıktı. Bunun önlenebilmesi için çeşitli yollar önerdi. Child’e göre sömürgeci ülkenin sömürgeleriyle ticareti, istihdamı ve üretimi artıracak, dış ticaret fazlası yükselecekti. Sömürgeler, ancak sömürgeci ülkelere pazar olmak, hammadde sağlamak ve ucuz işçi kaynağı olmak açısından önemliydi.

• YAPITLAR (başlıca): A New Discourse of Trade, 1690, (“Ticaret Konusunda Yeni Bir Anlayış”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara