Kondrati Bulavin Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

BULAVİN, Kondrati (1660-1708) Kazak köylü hareketi önderidir.

Kondrati Afanasyeviç Bulavin Don Kazakları’ndandır. Tryohizloyanski Kazak köyü Atamam’nm (başkan) oğludur. Kazaklar’ın düzenledikleri seferlerde boy başkanlığı yapmış ve Don Kazakları’nın sefer Atamanı olmuştur.

I.Petro döneminde toprak kölesi köylüler üzerinde baskılar artmış, dayanılmaz vergiler onların kitleler halinde Don Nehri ve çevresindeki tuzlalara kaçması sonucunu doğurmuştu. Kaçakların bulunması ve geri döndürülmesi için bölgeye gönderilen cezalandırma birliklerinin acımasızlığı halkın hoşnutsuzluğunu derinleştirmiş, kendiliğinden bir başkaldırı ortamı yaratmıştı.

Bulavin bu dönemde, kaçak toprak kölesi köylülerin ve ırgatların toplandığı Bahmut tuzlaları Atama-nı’ydı. 1704’te, bölgesindeki tuzlalara el koymaya girişen Çarlık görevlilerine karşı koymuş, olayı soruşturmaya gelen, çarm görevlisi Gorçakov’u da hapsetmişti.

Astrahan, Zaporojski ve Terski Kazakları’nın da desteğini kazanan Bulavin, kaçak kölelerden ve yoksul Kazaklar’dan oluşan önemli bir gücü çevresinde topladı. Halka çağrıda bulunarak “herkesin, Rusya’ dan gelen yabancılara karşı her türlü çabayı göstermesini” istedi. Seferlere girişerek birçok kenti, bu arada Don Kazakları’nm başkenti Çerkassk’ı ele geçirdi. Kendi güçleri tarafından Don Birlikleri Atamanı ilan edildi.

Bulavin, yandaşlarının bir bölümünü Çerkassk’ ta bırakmıştı. Bunlar Bulavin’e bir tuzak hazırladılar ve uygun bir an kollamaya başladılar. Onu Azak’ta uğradığı yenilgiden sonra bir çiftlikte kuşattılar. Durumunun çıkmazını gören ve canlı teslim olmak istemeyen Bulavin kendisini vurdu. Ölümünden sonra Don boylarında ve Rusya’nın kimi kentlerinde birkaç ay süren başkaldırı tümüyle bastırıldı.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski