Lewis A. Coser Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

COSER, Lewis (1913 – Massachusetts, 8 Temmuz 2003)

ABD’li sosyolog. Çağdaş toplumlardaki çelişkiler üstüne yaptığı çalışmalarla tanınmıştır.

27 Kasım 1913’te Berlin’de doğdu. Paris’teki Sorbonne Universitesi’nde hukuk eğitimi gördü. Columbia Üniversitesi’nden doktora derecesini elde etti. BrandeisUniversitesi’nde veNew YorkEyalet Universitesi’nde sosyoloji dersleri verdi. Çok sayıda dergide makaleleri yayımlanan Coser, Toplumsal Sorunları Araştırma Derneği ve Doğu Sosyoloji Derneği’nin başkanlığını yaptı.

Coser 1956’da yayımlanan The Functions of Social Conflict (“Toplumsal Çatışmanın İşlevleri”) adlı kitabında, toplumdaki çatışmaların birleştirici ve sarsıcı işlevlerini incelemektedir. Demokratik top-lumlarda değişik istemler öne süren bireyler ve gruplar, düzende var olan kanallar aracılığıyla birbiriyle mücadele edebilmektedir. Böyle toplumlardaki hoşgörü eğilimi çatışmanın kurumsallaştırılması, düzenin istikrar kazanmasıyla sonuçlanmakta, küçük tepkilerin patlamalara dönüşebilecek bir biçimde birikmesi önlenmektedir. Bu toplumlarda bireyler, karşılaştıkları çok sayıda sorunun her birini, kendi çerçevesi içinde çözmeye çalışmakta, böylece kişisel etkinlikleri yüzlerce alanın öznel işleyişi içine dağılmaktadır.

Hoşgörünün gelişmemiş olduğu anti- demokratik toplumlarda ise, çatışmaların yüzeye çıkması baskı yoluyla engellenmekte, böylece toplumdaki tepkiler birikmektedir. Bu durum küçük çatışmaların bile çok sert biçimler almasına yol açmaktadır. Çatışmalar doğmalarına yol açan tek tek sorunların çözümüyle sınırlı kalmamakta, birikmiş tepkilerini o güne kadar başka yerlerde ifade edememiş bireyler, kendilerini tümüyle sorunla özdeşleştirerek çatışmanın daha genel bir alana yönelmesine ve düzeni sarsacak biçimler almasına yol açmaktadır.

Coser’in çalışmaları, çağdaş toplumlardaki çelişki ve çatışmaların incelenmesine katkıda bulunmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): The Functions of Social Conflict, 1956, (“Toplumsal Çatışmanın İşlevleri”); Men of ldeas, 1970, (“Düşün Adamları”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara