Mustafa Cezar Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

CEZAR, Mustafa (1920 – 3 Aralık 2009)

Türk sanat tarihçisi. Çalışmalarında Türk sanatının ve tarihinin çeşitli dönemlerini incelemiştir.
Amasya’da doğdu. Ortaokuldayken babasının ölümü üzerine öğrenimle çalışmayı birlikte yürüttü. 1938’de Sivas Öğretmen Okulu’nu bitirdi ve Giresun’ un bir ilçesinde ilkokul öğretmenliğine başladı. Çeşitli okullarda öğretmenlik yaptıktan sonra Gazi Eğitim Enstitüsü’nün Tarih-Coğrafya Bölümü’ne girdi, 1946’da mezun oldu. Anadolu’nun çeşitli kentlerinde yeniden öğretmen olarak çalıştı, daha sonra tarih öğretmeni olarak İstanbul Güzel Sanatlar Akademisi’ne atandı. 1969’da doçentliğe, 1978’de de profesörlüğe yükseldi. 1982’de Akademi Mimar Sinan Universitesi’ne dönüştürülünce kurulan Fen- Edebiyat Fakültesi’nde Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü başkanı oldu.

İlk yazıları 1948’de Aylık Ansiklopedi’de yayımlanmıştır. Bunu tarih ve sanat tarihi kitapları, gazete ve dergilerde çıkan çeşitli yazılar, bilimsel toplantılarda verdiği bildiriler izlemiştir. 1971’de yayımladığı Sanatta Batı’ya Açılış ve Osman Hamdi adlı yapıtı, Türk sanatının Batılılaşma sürecini inceleyen araştırmacılar için temel kaynak kitap niteliğindedir. Son zamanlardaki bilimsel çalışmalarında daha önce işlenmemiş konulara yönelmektedir.

• YAPITLAR (başlıca): Tarih I, 1949; Tarih II, 1949; Tarih III, 1949; Özlü Osmanlı Tarihi, 1956; Resimli-Haritalı Mufassal Osmanlı Tarihi, 4 cilt, 1957-1960; Osmanlı Tarihinde Levendler, 1965; Sanatta Batt’ya Açılış ve OsmanHamdi, 1971 ;Anadolu Öncesi Tiirkler’de Şehir ve Mimarlık, 1977; Typical Commercial Buildings of the Ottonıan Classical Period and the Ottoman Construction System, 1983, (“Osmanlı Klasik Döneminin Tipik Ticari Yapıları ve Osmanlı Yapım Sistemi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara