Ovide Decroly Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

DECROLY, Ovide (1871-1932)

Belçikalı pedagog. İnsandaki ilgi merkezleri teziyle, özgün bir eğitim sistemi geliştirmiştir.

Renaix’de doğdu, Brüksel’de öldü. Tıp öğrenimi gördü. Bir süre yurt dışında çalıştı. Brüksel’de 1901’de kusurlu çocukların eğitimiyle uğraşmayı amaçlayan bir enstitü ve 1907’de de normal çocuklar için bir okul kurdu. “Yaşam aracılığı ile yaşam için eğitim” şeklinde özetlenebilecek eğitim ilkesini uygulayan okulun başarısı ile büyük ün kazanan Decroly, daha sonra Yeni Okul adlı bir dernek kurdu. 1913’te Yüksek Eğitim Enstitüsü’ne profesör oldu. 1914’te savaş yetimleri için bir eğitim yurdu açtı. 1920’de Brüksel Üniversitesi’nde çocuk psikolojisi profesörlüğüne getirildi.

Decroly, Desvey’in eğitim felsefesi ile kendi tıp ve psikoloji bilgisini yoğurarak çok etkileyici uygulamalarda bulunmuştur. Ona göre çocuk, önce kendisini tanımalı, sonra çevreyi, kendisi yönünden öğrenerek özümlemelidir. Çünkü insanı öğrenmeye yönelten, kendisinde varolan “ilgi merkezleri”dir. Bu ilgi merkezleri, beslenme, doğa koşullarına ve düşmanlara karşı korunma, çalışma ve etkin olma gibi etmenlerden oluşmuştur. Çocuk öğreneceği şeyleri bu ilgi merkezlerine göre öğrenir. Bu nedenle çocuğa, topluma uyum sağlayacak bir eğitim yapılırken, çevresindeki doğal ve sosyal olgulara göre biçimlendirilmiş araştırıcı ve yaratıcı bir hareketlilik de kazandırılmalıdır.

Decroly’ye göre bütünlük arzeden bir eğitim üç aşamadan geçer. Birincisi deney ve gözlem aşamasıdır. İkincisi, aynı konuda diğer deneyim, gözlem ve bilgilerin birleştirildiği genelleştirme ve çağrışım aşamasıdır. Üçüncüsü ise elde edilmiş ve özümlenmiş bilginin ifade edilmesi aşamasıdır. İfade etme yazı, resim, model ve benzeri araçlarla olmalıdır.

• KAYNAKLAR: C.Binbaşıoğlu, Eğitim Düşüncesi Tarihi, 1982; H.Fikret, Terbiye ve Tedris Tarihi, 1930.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara