Petrus Damiani Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DAMİANI, Petrus [ Aziz ] (1007-1072)

İtalyan filozof ve din adamı. Kilise reformunun güçlü savunucuların-dandır.

1007’de Ravenna’da doğdu, 22 Şubat 1072’de Faenza’da öldü. Yoksul bir ailenin oğludur. Ravenna’ da papaz olan kardeşinin yardımıyla, Ravenna, Faenza ve Parma üniversitelerinde öğrenim gördü. 1035’te sürdürmekte olduğu öğretim üyeliği görevini terkederek, Apennines’deki Fonte Avelana manastırına çekildi ve 1043’te başrahip seçildi. Burada, kilise içi reformun gerekliliği üzerine görüşleri olgunlaştı. Papa IX. Leon’a gönderdiği Liber Gomorhianus adlı yapıtında din adamlarının ahlak düşkünlüklerini anlattı ve çözümün kilisede reforma gitmek olduğunu savundu. 1057’de Ostia’ya Kardinal piskopos seçildi. Damiani, Papa IX. Stephanus, II. Nicholaus ve 1061’de II. Honorius’un hizipçiliğine karşı savunarak papa olmasına yardım ettiği II. Alexander’in yanında çalıştı. Ravenna Başpiskoposu Henry ile onu afaroz etmiş olan Papa II. Alexander’i uzlaştırdı. VII. Gregorius adıyla papa olan Hildebrand ile birlikte manastırların düzenlenmesi için çalıştı. Damiani, 1067’de yeniden Fonte Avelana manastırına çekilmekle birlikte, reformcu çabalarını sürdürmüştür. Ölümünden sonra 1828’de “kilise doktoru” sanını almış, kilise tarafından resmen aziz ilan edilmemesine karşın, ölüm günü kilise törenleri arasına katılmıştır.

Dinbilimsel yaklaşımlarında özgün bir bakış açısı geliştirmekten çok geleneklere bağımlı kalan Damiani, Assisi’li Aziz Franciscus’u izleyerek, gönüllü yoksulluğu ve manastır kurallarının katılaşmasını savunmuştur. Şiir, ilahi, biyografi ve polemik alanlarındaki yapıtlarıyla kilise adamlarının ahlak düşkünlüğüne karşı savaş açmıştır. Orta Çağ’da yapıtlarına önem verilmiş; Papa VII. Clement’in emriyle derlenerek, Kardinal Constantin Cajetan tarafından 1606-1615 arasında bastırılmıştır.

• YAPITLAR (başlıca):Patrologia Latina, (ö.s.), (Haz. J.P. Mıgne), 1855, (“Latin Kilise Babalan Üzerine”); Selected Writings on the Spiritual Life, (ö.s.), 1959,(“Tinsel Yaşam Üzerine Seçme Yazılar”).

• KAYNAKLAR: C. Schmidt, Histoire de L’Eglise d’Occident Pendant le Moyen Age, 1885.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara