Philippe Buchez Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BUCHEZ, Philippe (1796-1865)

Fransız, sosyal felsefeci. Hıristiyan sosyalizminin kurucularındandır.

Philippe Joseph Benjamin Buchez 31 Mart 1796’da şimdi Belçika sınırları içinde olan Ardenne îli’ndeki Matagne-la-Petite’de doğdu, 12 Ağustos 1865’te Rodez’de öldü. 1817-1825 arasında tıp öğrenimi gördü. 1818’de Fransa’da monarşiyi savunan Amis de la Verite (“Gerçeğin Dostları”) locasının, 1821’de ise Fransız Charbonnerie’sinin kuruluşuna katkıda bulundu. 1831’de işçi hareketlerini destekleyen L’Europeen (“Avrupalı”), 1840-1850 arasında da L’Atelier (“Atölye”) dergilerini yayımladı. 1840’larda işçi örgütlerinin kurulmasının savunuculuğunu yaptı. 1848’de Ulusal muhafızların başında Tuileries Sarayı’ na ilk giren isyancılar arasındaydı. Mayıs-Haziran 1848’de Kurucu Meclis’in başkanlığını yaptı.

Charbonnerie hareketinin başarısızlığa uğramasından sonra Saint-Simon’un Nouveau Christianisme (“Yeni Hıristiyanlık”) adlı yapıtından etkilenen Buchez, Saint-Simoncular arasında yer aldı. Ancak, Bazard ve Enfantin’in savunduğu “Tanrı’nm her şey ve her şeyin Tanrı olduğunu”(panteist) iddia eden öğretiyi eleştirerek, 1829’da Saint-Simonculuktan koptu.

Buchez, 1833’te lntroduction â la Science de l’Histoire (“Tarih Bilimine Giriş”) ve 1834-1838’de yayımlanan Histoire Parlamentaire de la Revolution Française (“Fransız Devrimi’nin Parlamenter Tarihi”) adlı yapıtlarında Fransız Devrimi ilkelerinin Hıristiyanlık’la çatışmadığını öne sürdü. Tarihin birbirini izleyen aşamalar boyunca sürekli bir gelişme içinde olduğunu, çağdaş uygarlığın Hıristiyanlık’tan kaynaklandığını, Isa’nın savunduğu eşitlik ve kardeşlik ilkelerinin topluma uygulanması ile tarihin son aşamasının tamamlanacağını öne sürdü. Fransız Devrimi’ni Hıristiyan uygarlığının ileri bir aşaması olarak kabul eden Buchez, şiddet uygulamalarına karşı oldu.

Buchez bir reform önerisi olarak, işçi örgütlerinin üretim araçlarını ve hammaddeleri denetim altına almasını savunmuştur. Sosyal reformlara ilişkin önerileri, üretim kooperatifleri hareketinin öncülerini ve Hıristiyan sosyalistlerini etkilemiştir.

• YAPITLAR (başlıca) -.lntroduction ala Science de l’Histoire, 1833, (“Tarih Bilimine Giriş”); Histoire Parlamentaire de la Revolution Française, 40 cilt, 1834-1838, (“Fransız Devrimi’nin Parlamenter Tarihi”); Essa’ı d’un Traite Complet de Phdosophie du Point de vue de Catholicisme et du Progres, 3 cilt, 1838-1840, (“Katolisizm ve Gelişme Açısından Bir Felsefe Kitabı Denemesi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara