Pittakos Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

PİTTAKOS (652 ?-572 ?)

Eski Yunan, filozof. Felsefe tarihinde Yedi Bilge adıyla tanınan düşünürlerden biridir.

Midilli (Lesbos) Adası’nın Mytilene kentinde doğduğu, aynı kentte öldüğü sanılmaktadır. Diogenes Laertius’un bildirdiğine göre 42. Olimpiyat yılında (612) en parlak dönemini yaşamış, yetmişini epey geçtikten sonra 52. Olimpiyat yılında (572-569) ölmüştür. Mezar taşında “Ey Pittakos, seni doğuran ana, yurdun Lesbos, senin ölümüne ağlıyor, burda acılar çekerek toprağa gömdü seni” dizeleri yazılıymış. Aristoteles ise, Pittakos’un bir yasa koyucu olduğunu, yeni yasalar çıkardığını bildirir. Kimi kaynaklara göre ülkesinde, bir süre tiran olarak yönetimi elinde bulundurmuştur.

Pittakos’tan yazılı yapıt kalmamıştır. Düşünceleri, başkalarının onunla ilgili aktarma ve anlatılarından öğrenilmektedir. Pittakos’un ileri sürdüğü ahlak ilkeleri, davranışlarla bağlantılıdır: “Yakınlarının yapmalarını uygun görmediğin, beğenmediğin işleri, kendin de yapmaktan kaçın. Mutsuz kişiyi, yazgısının kötülüğü yüzünden incitme, yerme. Çünkü tanrıların öç almak için yaptıklarını cezalandırmak yanlış bir tutumdur”. İnsan doğa! olanı yapmalıdır. Yaşamda “erdemli olmak güçtür”. İnsanı başarıya ulaştıran, başkalarının gücüne dayanılarak sağlanan utkular değildir, çünkü “gerçek utkular kan dökmeden kazanılır”.

Pittakos’un da içlerinde bulunduğu Yedi Bilge topluluğu, felsefe tarihi boyunca, birer filozof olmaktan çok, öğütçü aydın diye nitelenmiş, özdeyişleri örnek sözler biçiminde benimsenmiştir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara