Ratip Tahir Burak Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

BURAK, Ratip Tahir (1904-1977)

Türk karikatürcü ve çizgi romancı. Klasik bir çizim anlayışı içinde yapıtlar vermiştir.

İstanbul’da doğdu, 28 Ekim İ977’de aynı yerde öldü. Babası Donanma Komutam Tahir Bey’in özendirmesi üzerine Denizcilik Okulu’na girdi ve 1921’de kaptan oldu. Bir yıl sonra Refik Halit Karay’ın çıkardığı Aydede dergisinde karikatürler yayımlamaya başladı. 1925’te denizciliği bırakıp kendisini tü-
müyle karikatürcülüğe verdi. 1926’da resim öğrenimi yapmak için Paris’e gitti. 1928’de yurda dönünce bir yandan Kabataş Lisesi’nde resim öğretmenliği yaptı, bir yandan da Karagöz, Karikatür gibi dergilerde, değişik gazetelerde karikatür çizdi. 1936’da Ankara’ ya taşınarak çeşitli devlet dairelerinde ressam, Ulus gazetesinde baş karikatürcü olarak çalıştı. 1950’de İstanbul’a döndü ve Hürriyet gazetesinin pazar eklerinde tam . sayfalık çizgi romanlar çizmeye başladı. Kısa ömürlü Halk Gazetesi’m kurdu ve yönetti. 1956’da politik bir karikatürü yüzünden 18 ay hapis yattı. 27 Mayıs’tan sonra Kurucu Meclis üyeliğine, 1961’de İstanbul milletvekilliğine seçildi. 1973’e değin Yem İstanbul gazetesinde çizdi. İlerleyen hastalığı yüzünden son yıllarında çalışamadı.

Ratip Tahir Burak’ın ilk karikatürlerini yayımladığı Aydede dergisi, Kurtuluş Savaşı yıllarında genç karikatürcülere kapılarını açmış, Ramiz Gökçe, Sedat Nuri gibi ustaların gençlere yol göstermelerine olanak sağlamıştı. Burak, resim öğrenimi görmesinin de etkisiyle, portre karikatürüne ağırlık veren, gerçekçi figürlerin yer aldığı ve gülmeceyi sözde bulan karikatürler çizmiştir, içinde yaşadığı dönemlerin, kamuoyunda ön plana çıkan yeni zengin, vurguncu, politikacı tiplerini eleştirmiştir. Politik karikatürlerinin yanı sıra Türk denizcilik tarihinin Barbaros gibi ünlü kaptanlarının maceralarım konu alan çizgi romanlar da yapmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Karikatürcünün Şakaları, 1953; Hapishane Hatıraları, 1963; Barbaroslar, 1963.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Daha yeni Daha eski