Robert Alan Dahl Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

DAHL, Robert Alan (1915 – 5 Şubat 2014, Hamden, Connecticut)

ABD’li siyaset bilimci. Çağdaş demokrasileri incelemiş, “poliarşi” adını verdiği bir kuram oluşturmuştur.

17 Aralık 1915’te Iowa’da doğdu. Yükseköğrenimini Washington Üniversitesi’nde yaptı. 1940’ta Yale Üniversitesinden doktora derecesini aldı. 1946’da bu üniversitede siyaset bilimi dersleri vermeye başlayan Dahi, 1957-1962 arasında siyaset bilimi bölümünün başkanlığını yaptı. Amerikan Sanat ve Bilimler Akademisi, Amerikan Felsefe Derneği ve Ulusal Bilimler Akedemisi üyesi olan Dahl, 1963’te Woodrow Wilson ödülünü, 1977’de de Talcott Parsons ödülünü aldı. Yale Üniversitesi’nde öğretim görevlisi olarak çalıştı. 1998 yılında Harvard Üniversitesi’nden fahri doktora ünvanı aldı.

Çağdaş demokrasileri eleştirel bir yaklaşımla inceleyen Dahl’a göre, toplumlar geliştikçe karmaşık bir nitelik kazanmakta, toplumlardaki farklı ; grupların sayısı artmaktadır. Aralarında sürekli pazarlık yapan bu gruplar, anlaşmalara girmekte, ve her yeni sorun çevresinde özgül birlikler oluşmaktadır. Grup-‘lar arası özgür rekabetin bulunduğu bu ortamda toplum, gruplar arasındaki her türlü hakemliğin kaynağı olan seçimler yoluyla, kamu işleri üzerinde belli bir denetim kurmaktadır. Bu sürecin sonunda ortaya çıkan denge, belli bir demokrasi biçiminin gerçekleşmesine olanak vermektedir. Dahi bu biçime “poliarşi” adını vermektedir. Dahl’a göre bu yönetim biçimi, siyasal karar sürecinin tek bir yönetici azınlık tarafından tekelleştirilmesini önlemektedir..

• YAPITLAR (başlıca): Politics, Economics and Nel far e (Lindblom ile), 1953, (“Siyaset, Ekonomi ve Refah”); A Preface to Democratic Theory, 1956, (“Demokratik Teoriye Başlangıç”); Polyarchy.Participation and Opposition, 1971, (“Poliarşi :Katılım ve Muhalefet”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

 

Sitede Ara