Sıddık Sami Onar Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Hakkında Bilgi

Sıddık Sami ONAR Hukuk profesörü (İstanbul 1897-1972).

Ortaöğrenimini Vefa Sultanisi’nde, yükseköğrenimini İstanbul Huku’k Fakültesı’nıde (1923-1924) tamamladı. 1924-Ü926 yılları arasında Paris Üniversitesi’ne devam etti. İlk görevi İstanbul Ticaret Mahkemesi’nde hâkimlikti (1926). Aynı yıl Mülkiye Mektebi’nde devletler umumî hukuku, devletler hususi hukuku ve medenî hukuk okuttu. Hâkimlikten ayrıldıktan sonra 1927 yılında Galatasaray Lisesi’nin Ticaret kısmında istatistik öğretmeni olarak görev aldı.

1933 üniversite reformu ile İstanbul Hukuk Fakültesi’nde idare hukuku profesörlüğüne ve 1934 yılında aynı dersin ordinaryüs profesörlüğüne atandı. Aynı yıl dekanlığa getirildi ve 1933 yılında, bugün İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi olan Sultanahmet Yüksek Ticaret Mektebi’nide icra ve iflâs hukuku derslerini okutmağa başladı. 1942’de ikinci defa Hukuk Fakültesi dekanlığına getirildi. 1946 yılında üniversitelere özerklik veren 4936 sayılı Üniversiteler Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, üniversitenin seçimle işbaşına gelen ilk rektörü oldu ve bu görevi 1949 yılı kasımına kadar sürdü. 1948 yılında Fransa’nın Toulouse Üniversitesi’nce kendisine hukuk doktoru (doctor honoris causai unvanı verildi. 1949’da İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi İdare Hukuku ve İdare İlimleri Enstitüsü’nü kurdu ve ölümüne kaıdar bu enstitünün müdürlüğünü yaptı. 1959’da ikinci defa üniversite rektörlüğüne seçildi ve 1963 kasımına kadar bu görevde kaldı. 1972 yılında İtalya Cumhurbaşkanı tarafından Cumhuriyet Liyakat Nişanı ile taltif edildi.

Yaklaşık olarak 50’yi bulan bilimsel çalışmaları yanında Ceza Muhakemeleri Usul Kanunu, Üniversiteler Kanunu, Seçim Kanunu ve Maden Kanunu gibi önemli hukuk metinlerinin hazırlanmasında etkin bir rol oynayan Onar, 1960 yılında T.C. Anayasası’nın hazırlanması için kurulan bilimsel kurulun da başkanlığını yaptı. Onar’ın bu kurulun başkanlığına getirilmesi biraz da önceki olaylarla ilgiliydi. Türkiye’nin 27 Mayıs önçim Kanunu ve Maden Kanunu gibi önemli hukuk metinlerinin hazırlanmasında etkin bir rol oynayan Onar, 1960 yılında T.C. Anayasası’nın hazırlanması için kurulan bilimsel kurulun da başkanlığını yaptı. Onar’m bu kurulun başkanlığına getirilmesi biraz da önceki olaylarla ilgiliydi. Türkiye’nin 27 Mayıs ön-
cesinde girdiği siyasi bunalım döneminde iktidarın muhalefet ve basma karşı Tahkikat Komisyonu kuruşunu anayasa ihlâli olarak gören Onar üniversite gençliğinin 1960 nisanı sonunda giriştiği protesto hareketleri sırasında İstanbul Üniversitesi rektörü olarak topluluğu yatıştırmağa çalışırken protestocuların haklı olduğunu söylemekten de geri kalmamış, bu yüzden polis tarafından hırpalanmış, bu da gençlerin polise karşı çıkış nedenleri arasında yer almıştı. Dolayısıyle olaylar bir devrimle sonuçlandığında ve yepi bir anayasa düzeni kurmak gerektiğinde Onar’dan bu çalışmaya katkı istenmesi doğaldı. Modern Türk İdare Hukuku doktrininin kurucusudur. Eserleri arasında sonuncusu ve en önemlisi, türk hukukunda en geniş kamu hukuku incelemesi olan idare hukukunun umumi esasları’dır (3 cilt, 3. bası 1966-1967). Onar, aynı zamanda, Milletlerarası Amme Hukuku Derneği ve Milletlerarası İdari İlimler Enstitüsü üyesi idi.

Daha yeni Daha eski