Sosyal Medya Nedir, Ne Demek, Nelerdir, Hakkında Bilgi

En genel anlatımla internet üzerinden yeni nesil web teknolojilerinin getirdiği kullanıcı kolaylığı ve iletişim hızıyla yakalanan eş zamanlı bilgi paylaşımının takip edildiği geleneksel (gazete, tv, radyo) yollardan farklı olarak yaşayan, digital platformdur.

Dileyen herkesin mobil veya sabit olarak online olduğu bu digital platform paylaşım ve iletişim sınırı olmadan özgür ve özgün tartışma zemini yaratır, kişi ve birey iletişiminin yanında marka ve kurum konumlandırması bakımından da son derece mühimdir. Sağladığı etkileşim bakımından Sosyal Medya, eğitim ve bilgi sağlama anlamında da kapılarını ardına kadar açmaktadır.

Kullanıcı odaklı olmasının yanı sıra bir sınırlama olmaksızın herkesin söz hakkı vardır. Doğru kullanıldığında özellikle markalar açısından çeşitli faydalar sağlayan Sosyal Medya’nın fertler, kurumlar, ve hatta ülkeler üzerinde de olumlu veya olumsuz etkileri mevcuttur. Bu noktada Arap Baharı denilen Arap ülkelerinde yaşanan büyük değişimin Sosyal Medya üzerinden yapılan etkileşimlerle hareketlendirildiğini hatırlamak faydalı olacaktır.

Yeni bir oluşum olarak düşündüğünde sosyal medyanın toplum üzerinde de gücü büyüktür ve ülkeler arası kültür ile hayat koşullarına bağlı olarak kullanım yüzdelerinde farklılıklar vardır. Türkiye’de sosyal medya kullanımı artarak devam etmektedir. Son istatistiklere bakıldığında Türkiye sosyal medya (Facebook, Twitter vd.) kullanım oranlarında Avrupa’da ön sıralarda yer almaktadır. Sosyal Medya’da enformasyon/dezenformasyon paylaşımı hiçbir maliyet gerektirmeden gerçekleşir ve anında çok geniş kitlelere ulaşır. Türkiye’de yaşanmış olan Gezi Olayları’da sosyal medyanın gücünün bir ispatıdır.

Daha yeni Daha eski