Stuart Davis Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

DAVİS, Stuart (1894-1964)

ABD’li ressam. Ash Can Okulu’nun etkinliklerine katılmıştır.

Philadelphia’da doğdu, New York’ta öldü1. 1910’da Robert Henri’nin yönettiği sanat okuluna girdi. Ash Can Okulu’nun sergilerinde yer aldı. 1913’te açılan Armory Show’a beş suluboyasıyla katıldı. Çeşitli desenlerini The New Masses ve Harper’s Weekly gibi dergilerde yayımladı. 1928-1930 arasında Paris’te yaşadı. 1932’den 1939’a değin resim öğretmenliği ve American Artists Congress’in (Amerikalı Sanatçılar Kongresi) etkinlikleriyle uğraştı.

Davis’in sanatsal kişiliğini bulmasında Armory Show etkili bir rol oynamıştır. Avrupa sanatının öncülerini bu sergide yakından tanımış ve 1930’lara doğru Kübizm’in, Fütürizm’in (Gelecekçilik) ve özellikle de Leger’nin izlerini taşıyan yeni bir üslup geliştirmiştir.

Yapıtlarında biçimler tanınabilirse de, kompozisyonun bütünü soyut resmin mantığına göre düzenlenmiştir. Çeşitli sanayi ürünleri ve kent görüntülerinin yanı sıra tabela ve sokak işaretlerini de bol bol kullanmıştır. Biçimleri sert ve keskin köşelidir. Kaligrafik bir boyut kazandırdığı imzasını da çoğu resminde dekoratif bir öğe olarak kullanmıştır.

Davis’in resmi ile caz müziği arasında çeşitli bağlantılar bulunduğu da ileri sürülmüştür. Gerek kullandığı imgeler, gerekse bakış açısı, bütünüyle Amerikan yaşantısından kaynaklanan bir niteliktedir.

• YAPITLAR (başlıca): Lucky Strike, 1921, Modern Sanatlar Müzesi, New York; Eggbeater dizisi, 1927-1928, (“Yumurta Çırpma Aracı”); Something on the 8-Ball, 1930, Downtown Galerisi, New York; Salt Shaker, 1931, Modern Sanatlar Müzesi, New York (“Tuzluk”); Hot Still-Scope for Six Colors, 1940; Contranuites, 1963, (“Karşısüreklilikler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara