Vecihe Daryal Kimdir, Hayatı, Biyografisi, Hakkında Bilgi

DARYAL, Vecihe (1908-1970)

Türk kanun sanatçısı. Son dönemin en başarılı yorumcularındandır.

İstanbul’da doğdu, 12 Kasım 1970’te aynı kentte öldü. Musikiye ilkokul sıralarında, ünlü besteci Şevki Bey’in yeğeni Nazire Hanım’dan kanun dersleri alarak başladı. Dârülelhân’a girdi; Rauf Yekta, Ahmet Irsoy, Muallim İsmail Hakkı Bey gibi, o dönemin musiki ustalarının ders verdikleri bu kuruluşta Türk musikisi bilgileri öğrendi. Kendisinden çok yararlandığım belirttiği Muazzez Yurcu’dan kanun dersleri aldı. 1926’da Dârülelhân’m kapatılması üzerine kaydını Çapa Kız Öğretmen Okulu’na aktararak, aynı ders yılı sonunda diplomasını oradan aldı. İstanbul Konservatuvarı’nda Batı musikisi tarihi, solfej, armoni derslerini izledi; piyano çalıştı.

Telsiz Telefon Şirketi’nin 1926’da başlayan ilk radyo yayınlarına kanun sanatçısı olarak katıldı, 1938’e kadar İstanbul Radyosu’nda çalıştı. Daha sonra Ankara Radyosu’na geçti. 1953’te İstanbul’a dönerek Belediye Konservatuvan İcra Heyeti’ne girdi. İstanbul Radyosu’nda musiki öğretmenliği yaptı. Yurt dışında verilen konserlere katıldı. Son görevi Ankara Radyosu Merkez Repertuar Kurulu üyeliğiydi.

Daryal Türk musikisinde son dönemin en usta kanun sanatçılarından biriydi. Sazını üstün bir teknikle çalardı. Kanunun mandallarını kullanmıyormuşçasına akıcı, saza hakim, ölçülü, musiki bilgisi ve zevkiyle beslenmiş, kendine özgü bir tekniği vardı. Yerinde uyguladığı süsleme öğeleriyle, nüanslı bir icra örneği vermeye özen gösterirdi. Birkaç şarkı ve saz eseri bestelemiştir. “Gül yüzün soldukça ömrümden siler her neş’eyi” dizesiyle başlayan nişaburek şarkısı en çok bilinenidir.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara