Aaron Siskind Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SISKIND, Aaron (1903-8 Şubat 1991) ABD’li fotoğrafçı. Önce toplumsal belge fotoğrafları çekmiş, daha sonra soyut fotoğraf türünün önemli ustalarından biri olmuştur.

4 Aralık 1903’te New York’ta doğdu. Ukrayna’ dan göçmen olarak gelmiş yoksul bir ailenin çocuğuydu. Çok genç yaşta siyasetle ilgilenmeye başladı ve gençler için kurulmuş toplumcu bir derneğe katıldı. Bir öğretmenin etkisiyle şiire ilgi duydu. 1921’de College of the City of New York’a girdi. Okul yıllarında şiirle, müzikle uğraştı. Dönemin öncü sanatçılarıyla dostluk kurdu. 1926’da mezun oldu ve öğretmenlik etmeye başladı. Fotoğrafçılığa bu yıllarda ilgi duydu, bir süre amatörce fotoğraf çekti. 1932’de sol eğilimli ve siyasal amaçlı bir kuruluş olan Film and Photo League’e katıldı, iktisadi bunalım yıllarında işsizlerin, yoksulların, serserilerin fotoğraflarını çekti. 1935’te Photo League’den ayrıldıysa da 1936’da tekrar katıldı ve burada Feature Group adım verdiği bir alt birim kurdu. Bu birimi oluşturan fotoğrafçılarla birlikte, siyasetten çok belgesel amaçlar ve estetik kaygılar taşıyan fotoğraf çalışmaları yaptı. 1939’da düşünce uyuşmazlıkları nedeniyle Photo League’den kesin olarak ayrıldı.

Bu yıllarda fotoğraf anlayışında önemli bir değişiklik oldu. Uç yıllık bir suskunluk döneminden sonra, 1943’te yayımladığı fotoğraflar soyut bir anlatıma yönelikti. Bu tarihten sonra New Yorklu soyut dışavurumcu (abstre ekspresyonist) ressamların, özellikle de yakın dostu Franz Kline’in çalışmaları doğrultusunda fotoğraflar çekti. 1949’da Trenton College’a fotoğraf öğretmeni olarak atandı. 1951’de de Black Mountain College’da öğretmenlik etti ve aynı yıl Chicago Institute of Design’a girerek kısa bir süre sonra fotoğraf bölümünün başına geçti.

Aaron Siskind gençlik yıllarında ve Photo League içinde gerçekleştirdiği çalışmalarla fotoğrafta Gerçekçilik (Realizm) akımının önemli bir ustası durumuna yükselmiştir. Sanat yaşamının ikinci bölümünde yöneldiği soyut üslupta da özgün ve etkili bir fotoğraf dili oluşturarak öncü olmuştur. Duvar lekelerinden, yırtık afişlerden, karalamalardan gizemli ve olağanüstü etkili görüntüler elde etmiştir. Bu dönemdeki fotoğraflarında doğayla ilgilenmemiş, kendi iç dünyasına yönelmiştir.

• YAPITLAR (başlıca): Albüm: Aaron Siskind, 1965; Aaron Siskind Photographs, 1959.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara