Abbas Sayar Kimdir, Hayatı, Eserleri, Edebi Kişiliği, Hakkında Bilgi

SAYAR, Abbas (1923 – 12 Ağustos 1999, İzmir) Türk, yazar. Kırsal kesim insanının doğa ve toprakla olan savaşımını etkileyici bir anlatımla yansıtmıştır.

Yozgat’ta doğdu. İlk ve ortaöğrenimini orada tamamladı. Yükseköğrenim yapma olanağı bulamayınca askere gitti. Dönüşünde İstanbul Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’ne girdiyse de parasızlık yüzünden öğrenimini yarım bırakarak Yozgat’a döndü. Gazete bayiliği, kitapçılık, matbaacılık ve çiftçilik yaptı. Bozlak adlı aylık bir düşünce ve sanat gazetesi, Bozok adında bir günlük gazete çıkardı.

Edebiyat yaşamına 1946’da şiirle başladı. TRT’nin 1970 Roman Başarı Ödülü’nü kazanan ilk romanı Yılkı Atı bir edebiyat olayı olarak nitelendirildi. Çelo ile 1973’te Türk Dil Kurumu Roman Ödülü’nü, Can Şenliği ile 1975’te Madaralı Roman Ödülü’nü kazandı.

Romanlarında Orta Anadolu’nun, özellikle Yozgat yöresi insanlarının sorunlarım dile getirmiştir. Kocadığı için artık iş göremez duruma gelen bir atın açlığa terkedilişinin öyküsü olan ilk romanı Yılkı zl/ı’nda hayvan-doğa savaşımının yanı sıra, yoksul kırsal kesim insanının gerçeklerini duyarlı bir biçimde dile getirmiştir, ikinci romanı Çelo’da, yine bu yöre insanının gerçeklerinden yola çıkarak, “umutsuz sevgi”, “zorla evlendirme” temalarını işlemiştir. Can Şenliği ve Dik Bayır’da., toplumsal yapıdaki değişimin sonucu olarak, kırsal kesim insanının yaşamındaki farklılaşmayı, köyden kente göç olgusunu, bunun uzantısı olarak Almanya’ya işgücü göçünü yansıtmıştır. Romanlarında, kırsal kesim insanının elverişsiz yaşam koşullarının değiştirilmesi gerekliliğini vurgulamıştır. Çevre ve doğa betimlemeleri, yerel sözcük ve deyimlerden yararlanarak oluşturduğu dili, anlatımını şiirsel kılan başlıca öğelerdir.

• YAPITLAR (başlıca): Roman: Yılkı Atı, 1970; Çelo, 1972; Can Şenliği, 1974; Dik Bayır, 1977. Öykü: Yorganımı Sıkı
Sar, 1977.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara