Alfonso Sastre Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SASTRE, Alfonso (1926) İspanyol oyun yazarı. II. Dünya Savaşı sonrasında ülkesinin önde gelen oyun yazarlarından biri olmuştur.

Madrid’de doğdu. Madrid Üniversitesi’nde edebiyat ve felsefe öğrenimi gördü. 1953’te Escuadra hacia la muerte (“Ölümü Bekleyen Manga”) adlı oyunu, askerlik karşıtı tutumundan ötürü Franco yönetimince yasaklandı. Ancak bu olay, Sastre’ın yapıtlarının ülkesinde gizliden gizliye ve giderek daha geniş bir kitle tarafından okunmasını engelleyemedi.

Sastre özellikle Lorca’nın öldürülmesinden sonra bir suskunluk dönemine girmiş olan İspanyol tiyatrosunun canlanışına önderlik eden yazarlardandır. 1961’de Gerçekçi Tiyatro Grubu’nu (Grupo de Teatro Realista) kurarak, geleneksel tiyatroyu “büyü tiyatrosu”, kendi anlayışını ise “elem tiyatrosu” olarak nitelendirdi. Ispanya’nın o dönemdeki koşullarını kavramaya yönelik bir gerçekçilik anlayışım savunarak kendini toplumsal adaletsizlikle savaşmaya adadı.

Sastre’ın yaklaşımı başta A. Miller olmak üzere, Ibsen, Strindberg ve Pirandelio’dan izler taşır. Sartre’m düşüncesinden de büyük ölçüde etkilenmiştir. Yapıtlarında, toplumsal sorunlar bağlamında insanı ele alır. Önemli oyunlarından Ana Kleiber’âe, çöküş içindeki toplumda insanın mutluluk arayışını dile getirirken, El pan de todos’ta (“Herkesin Ekmeği”) toplumsal dönüşümlerle birlikte yaşanan şiddet olgusunu irdeler. En la red (“Ağın İçinde”) ise Cezayir’deki yeraltı bağımsızlık hareketini konu alır. Sastre, ayrıca şiirier ve tiyatro görüşünü açıkladığı denemeler de yazmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Uranio 235, 1947, (“Uranyum 235”); Escuadra hacia la muerte, 1953, (“Ölümü Bekleyen Manga”); La mordaza, 1954, (“Ağız Tıkacı”); Muerte en el barrio, 1955, (“Mahallede Ölüm”); Guillermo Teli dene los ojos tristes, 1955, (“Giyom Tell’in Hüzünlü Gözleri”); Ana Kleiher, 1956; El pan de todos, 1957, (“Herkesin Ekmeği”); La cornada, 1959, (“Boynuz Yarası”); En la red, 1961, (“Ağın İçinde”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara