Antoine Isaac Silvestre de Sacy Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

SILVESTRE DE SACY (1758-1838) Fransız, doğubilimci. Arap dili ve kültürü üstüne yaptığı incelemelerle Fransa’da doğubilimin kurucusu olmuştur.

Antoine Isaac Silvestre de Sacy 21 Eylül 1758’de Paris’te doğdu, 21 Şubat 1838’de aynı kentte öldü. Jansenist mezhebine bağlı bir aileden geliyordu. Bir noterin oğluydu. Bir Benediktin manastırında eğitim gördü; Arapça, Süryanice, Arami dili ve İbranice öğrendi. 1795’te Paris’te kurulan Ecole des Langues Orientales Vivantes’da (Yaşayan Doğu Dilleri Okulu) Arapça dersleri verdi. 1805’ten sonra Fransız Dışişleri Bakanlığı’nda Doğu uzmanı olarak görev aldı. Fransa’nın Doğu politikasında ve diplomatik ilişkilerinde danışmanlık yaptı. 1806’da College de France’da Farsça profesörü oldu. 1815’te Paris Üniversitesi’nin rektörlüğüne, 1822’de Ecole des Langues Orientales Vivantes’ın ve o yıl kurulan Societe Asiatique’in başkanlıklarına getirildi. 1823’te College de France’ın rektörü oldu. Ayrıca Institute de France üyeliğine seçildi.

Silvestre de Sacy, Fransa’da Arapça, İslam ve Yakındoğu üstüne çalışmaların öncüsü olmuştur. Arapça’nın dilbilgisi ve prozodik yapısını incelemiş, ayrıca Dürzilik, Doğu tarihi, coğrafyası, yazıt ve sikkeleri üstüne de araştırmalar yapmıştır. Eski Mısır dilinin incelenmesine ve hiyerogliflerin çözülmesine de katkıda bulunmuştur. Silvestre de Sacy, sistemli metin toplama, çevirme ve yorumlama çalışmalarıyla Doğu’yu bir bilim alanı olarak tanımlamış, yeni gelişmekte olan bu alanda önemli bir bilgi birikimi sağlamış ve doğubilimin yöntemini geliştirmiştir. Bu açıdan da doğubilimin kurucusu olarak nitelendirilir. Doğubilimi, hem eğitim sistemine yönelik olarak, hem de dönemin politikalarıyla yakın bağı içinde geliştiren kişi olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Memoire sur l’histoire des Ar ab es avant Mahomet, 1785, (“Muhammed’den Önce Arapların Tarihi Üzerine incelemeler”); Principes de grammaire generale, 1799, (“Genel Dilbilgisi İlkeleri”); Cbrestomat-hie Arabe, 3 cilt, 1806, (“Arap Klasik Yazarlarından Seçmeler”); Grammaire Arabe, 2 cilt, 1810, (“Arapça Dilbilgisi”); Le livre de Kalilah et Dimnah, 1816, (“Kelile ve Dimne Kitabı”); Lesseances de Hariri, 1822, (“Haririye Tarikatı Oturumları”); Expose de la religion des Druzes, 2 cilt, 1838, (“Dürzi Dininin Açıklanması”).

• KAYNAKLAR: H.Deherain, Silvestre de Sacy: ses con-temporains et ses disciples, 1938.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara