Arnold Ruge Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

RUGE, Arnold (1803-1880) Alman siyaset adamı ve yazar. Sol Hegelcilik’i benimseyerek Prusya’daki monarşi yönetimine karşı çıkmıştır.

13 Eylül 1803’te Rügen Adası’nda doğdu, 31 Aralık 1880’de İngiltere’de Brighton’da öldü. Felsefe ve siyaset öğrenimi gördü. Öğrencilik yıllarında B. Bauer ve L. Feuerbach’dan etkilenerek Sol Hegelcilik’i benimsedi. Baskıcı monarşi yönetimine karşı mücadele veren Burschenschaft adlı gençlik örgütüne girmesi nedeniyle 1824’te tutuklanan Ruge 1830’a değin cezaevinde kaldı. 1832’de Halle Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görevlendirildi. 1834-1841 arasında T. Echtermeyer ile birlikte Sol Hegelciler’in yayın organı olan Hallische Jahrbücherfür deutsche Wissenschaft und Kunst (Alman Bilimi ve Sanatı İçin Halle Yıllığı) adlı dergiyi yayımladı. Dergideki yazılarında monarşi yönetimini eleştirerek cumhuriyetin kurulmasını ve sansürün kaldırılmasını savundu. 1843’te ülkesini terk etmek zorunda kalarak Paris’e yerleşti. Burada K. Marx ile tanıştı ve onunla birlikte 1844’te ancak bir sayısı yayımlanabilen Deutsche-Französische ]ahrbücher’ı yayımladı. 1848’de Die Reform adlı dergiyi çıkartmaya başlayan Ruge, aynı yıl kurulan Frankfurt Ulusal Meclisi’ne seçildi. 1848 Devrimi’nin bastırılmasından sonra Londra’ya geçti. Burada Mazzini, Ledru-Rollin ve Avrupa’da sürgünde bulunan diğer demokrat siyaset adamlarıyla birlikte Avrupa Demokratik Komitesi’ni kurdu. Yaşamının sonuna dek Brighton’da yaşayan Ruge’ye Bismarck yönetiminin reformlarını destekleyen yazıları nedeniyle maaş bağlandı.

O dönemde Avrupa’da ortaya çıkan reformcu, liberal görüşleri Hegel felsefesiyle bağdaştıran Sol Hegelcilik’i benimseyen Ruge, yaşamı boyunca bu görüşleri geliştirmeye ve yaymaya çalışmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Arnold Ruges samtliche Werke, 10 cilt, 1847-1848, (“Arnold Ruge’nin Toplu Eserleri”);
Aus früherer Zeit, 4 cilt, 1862-1867, (“Geçmişten Kalan”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara