Augustus Pugin Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

Augustus Pugin, tam adıyla Augustus Welby Northmore Pugin (1 Mart 1812 - 14 Eylül 1852), İngiliz mimar, tasarımcı ve yazar. Özellikle Gotik Revival (Yeniden Canlanma) hareketinin önde gelen figürlerinden biri olarak bilinir. Pugin, Gotik mimarinin estetik ve ahlaki üstünlüğünü savunmuş ve bu tarzın İngiltere'de yeniden canlanmasında önemli bir rol oynamıştır.

Hayatı ve Kariyeri

Doğumu ve Eğitimi: Augustus Pugin, Londra'da doğdu. Babası Augustus Charles Pugin, Fransız kökenli bir mimar ve tasarımcıydı. Pugin, babasının yanında mimarlık eğitimi aldı ve genç yaşta bu alanda yeteneklerini göstermeye başladı.


Kariyerinin Başlangıcı:
İlk profesyonel çalışmalarını 1820'lerin sonlarında ve 1830'ların başlarında yaptı. Pugin'in kariyerindeki dönüm noktalarından biri, 1836'da "Contrasts" adlı kitabını yayımlamasıydı. Bu eser, modern mimarinin eleştirisi ve Gotik mimarinin üstünlüklerini savunan bir manifesto niteliğindeydi.

Önemli Çalışmaları: Pugin'in en bilinen projelerinden biri, Charles Barry ile birlikte tasarladığı Westminster Sarayı'dır (İngiliz Parlamento Binası). Westminster Sarayı'nın iç mekanlarının tasarımı ve dekorasyonu büyük ölçüde Pugin'in Gotik stilini yansıtır. Ayrıca, birçok kilise, katedral ve diğer dini yapının tasarımında da etkili olmuştur.

Kişisel Hayatı ve Ölümü: Pugin, üç kez evlendi ve sekiz çocuğu oldu. Hayatı boyunca yoğun çalışmaları ve sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri nedeniyle genç yaşta vefat etti. 14 Eylül 1852'de 40 yaşında öldü.

Mirası ve Etkisi

Pugin, Gotik Revival hareketinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir. Mimari tasarım ve teorileri, 19. yüzyıl İngiltere'sinde büyük bir etki yaratmış ve modern mimarlık tarihinde önemli bir yer edinmiştir. Pugin'in eserleri, estetik ve etik değerlerin mimaride nasıl ifade edilebileceğini göstermesi bakımından da önemlidir.

İngiliz, mimar, kuramcı, mobilya ve mücevher tasarımcısı. Yapıtlarıyla Yeni Gotik üslubun İngiltere’deki gelişimini etkilemiştir.

Öfkeli bir dille yazdığı kitapları ve tiyatro dekorunu çağrıştıran bir yüzeyselliğin etkili olduğu gotik yapılarıyla kısa zamanda bütün İngiliz mimarlarını etkisi altına alan Pugin, bu üslubun İngiltere’de yeniden yayılmasında büyük rol oynamıştır.

Augustus Pugin, Gotik Revival hareketinin önde gelen mimarı ve tasarımcısı olarak birçok önemli yapı ve yazılı esere imza atmıştır. 

Pugin'in başlıca yapıtları ve önemli projeleri:

Başlıca Kitapları

Gothic Furniture in the Fifteenth Century (1835)

Türkçe: "15. Yüzyıl Gotik Mobilyaları"

Gotik mobilyaların tasarımı ve estetiği üzerine detaylı bir inceleme.

Contrasts: Or a Parallel Between the Noble Edifices of the Fourteenth and Fifteenth Centuries, and Similar Buildings of the Present Day: Showing the Present Decay of Taste (1836)

Türkçe: "Karşıtlıklar, ya da 14. ve 15. Yüzyıl Büyük Yapıları Arasındaki Koşutluk ve Günümüz Yapılarında Üslup Zevksizliğini Gösteren Örnekler"

Gotik mimarinin üstünlüğünü ve modern yapıların estetik eksikliklerini vurgulayan bir manifesto.

The True Principles of Pointed or Christian Architecture (1841)

Türkçe: "Sivri ya da Hristiyan Mimarlığın Gerçek İlkeleri"

Gotik mimarinin temel prensiplerini açıklayan önemli bir eser.

An Apology for the Revival of Christian Architecture (1843)

Türkçe: "Hristiyan Mimarlığının Yeniden Ele Alınması İçin Bir Savunma"

Hristiyan mimarisinin yeniden canlanması gerektiğini savunan bir eser.

The Present State of Ecclesiastical Architecture (1843)

Türkçe: "Dinsel Mimarlığın Bugünkü Durumu"

Dönemin dini mimarisi üzerine eleştirel bir bakış.

Önemli Yapılar

Kendi Evi (1833, Salisbury)

Kendi yaşam alanını tasarlayarak Gotik Revival stilini kişisel yaşamına da yansıttı.

Oscott Koleji (1837, Warwickshire)

Eğitim ve dini amaçlı bir yapı kompleksi.

St. Peter Koleji (1838-1840, Wexford, İrlanda)

Eğitim kurumu olarak hizmet veren Gotik tarzda bir yapı.

St. John Hastanesi (1839-1844, Alton, Staffordshire)

Sağlık hizmetleri için kullanılan bir bina.

Meryem Kilisesi (1839, Derby)

Gotik mimari özelliklerine sahip dini bir yapı.

Meryem Katedrali (1841, Newcastle)

Newcastle'da önemli bir katedral.

Meryem ve St. Thomas Kilisesi (1844, Northampton)

Northampton'da dini hizmet veren bir kilise.

Müjdeci Meryem Kilisesi (1845-1850, Liverpool)

Liverpool'da yer alan önemli bir kilise.

Chirk Şatosu (1844-1851, Denbighshire)

Tarihi bir şato restorasyonu.

St. Peter Katedrali (1845-1848, Marlow, Buckinghamshire)

Buckinghamshire'da yer alan dini bir yapı.

St. Augustine Katedrali (1845-1851, Ramsgate, Kent)

Ramsgate'de bulunan ve Pugin'in kendi adına adadığı önemli bir katedral.

Eastnor Şatosu (1849, Herefordshire)

Herefordshire'da yer alan ve Gotik mimariyi yansıtan bir şato.

Augustus Pugin'in eserleri, Gotik Revival hareketinin en önemli örnekleri arasında yer almakta olup, mimarlık tarihine büyük katkılar sağlamıştır. Bu yapılar ve yazılı eserler, Pugin'in Gotik mimariyi yeniden canlandırma çabasının somut örnekleridir.

Daha yeni Daha eski