Ayn Rand Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

RAND, Ayn (1905-1982)

ABD’li yazar. Toplumcu görüşlere karşı çıkmış, McCarthy’nin de üyesi olduğu Araştırma Komitesi’ne yardımlarıyla tanınmıştır.

2 Şubat 1905’te St.Petersburg’da doğdu, 6 Mart 1982’de New York’ta öldü. 1924’te Petrograd Üniversitesi’ni bitirdi. 1926’da ABD’ye gitti ve Hollywood’a yerleşerek film senaryoları yazmaya başladı. SSCB’deki birey-devlet ilişkilerini konu alan ilk romanı We the Living (Biz İnsanlar) 1936’da yayımlandı. Asıl ününü 1943’te yazdığı The Fountainkead (Bir Pınar ki) adlı romanı ile sağladı. Birçok yapıtında görülen üstün insan tipini bu romanında da işleyen Rand’ın kahramanları, genelde, gelişmiş bir sanayi toplumu içinde yeteneklerini alabildiğine kullanma olanağı bulan davranışlarında duygulara yer vermeyen ve kendi kendine yeten bireyci kişilerdir. Bu tutum Rand’ın savunduğu nesnelci görüş (objektivizm) ile de yakından ilgilidir. 1950’lerden sonra ABD’de özellikle yükseköğrenim gençliği arasında benimsenen bu anlayış, kişinin toplum içinde ulaştığı yeri yalnızca bireysel yeteneklere ve çabalara bağlar. Yaratıcı güç için en uygun ortamın ise kapitalist düzenle sağlanabileceğini vurgular ve bencilliği bir erdem olarak savunur. Rand 1962-1971 arasında The Ob-jectivist adlı dergiyi çıkarmış, ayrıca ABD’de çeşitli üniversitelerde dersler de vermiştir.

• YAPITLAR (başlıaca): IVe the Living, 1936, (Biz İnsanlar, 1973); The Fountainhead, 1943, (Bir Pınar ki, 1964); Atlas Shrugged, 1957, (“Atlas Kımıldadı”)\Forthe New Intellec-tual: The Philosophy ofAyn Rand, 1961, (“Yeni Aydın İçin: Ayn Rand’ın Felsefesi”); The Virtue of Selfishness, 1965, (Ben, 1973); Capitalism: The Unknoıvn ideal, 1966, (“Kapitalizm: Bilinmeyen İdeal”); Introduction to Objectivist Epis-temology, 1967, (“Nesnelci Bilgi Kuramına Giriş”); The New Left: The Anti-IndustrialRevolution, 1971, (“Yeni Sol: Anti-Endüstriyel Devrim”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara