Candido Portinari Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

PORTİNARİ, Candido (1903-1962)

Brezilyalı ressam. Ülkesinin insanlarını ve yaşam biçimlerini işlediği resimleriyle tanınmıştır.

Sao Paulo yakınlarında Brodösqui’de doğdu, Rio de Janeiro’da öldü. Ailesi İtalyan göçmeniydi. Dokuz yaşında Sao Paulo’da bir kiliseyi resimleyen gezici ressamlara yardım etti. 1918’de kahve ekim alanlarında çalışmayı bırakıp Rio de Janeiro’ya gitti. Aym yıl Ulusal Güzel Sanatlar Okulu’na girdi. 1920’lerde geçimini portre yaparak sağladı. 1922’de ilk sergisini açtı. 1928’de şair Olegârio Mariano’nun portresiyle bir yolculuk ödülü kazandı. Aym yıl gittiği Paris’te 1931’e değin kaldı. İtalya, İspanya ve İngiltere’ye geziler yaptı. Rio’ya döndükten sonra, akademik üslubunu terketti ve Brezilya yaşam biçimini yansıttığı resimler yapmaya başladı. 1937-1939 arasında Rio’da Federal Bölge Universitesi’nde resim dersleri verdi. 1939’da Rio’da, ertesi yıl da New York Modern Sanatlar Müzesi ’nde birer sergi açtı. 1942’de Washington D.C.’de Kongre Kütüphanesi’nin İspanyol Bölümü’ne Amerika’nın keşfi ve sömürgeleştirilmesi konulu freskler, 1957’de New York’ta Birleşmiş Milletler Binası’na savaş ve barışı konu alan duvar resimleri yaptı.

Portinari Paris’te bulunduğu sıralarda çağdaş akımlan tanıma olanağı bulmuş ve ilk dönem yapıtlarında bu eğilimleri Meksika duvar resmi geleneğiyle birleştirmiştir. Bu dönemde özellikle Brezilya’nın yoksul halkını konu olarak almış, kahve ekim alanlannda çalışanlan, çobanları ve köylüleri betimlemiştir. Ülkesinin insanlannın çektiklerini büyük bir sevecenlik ve acıma duygusu içinde yansıtan Portinari, folklorik konumları ve karışık etnik gruplann arasındaki dostluk ve dayanışmayı betimleyen resimler de yapmıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Resim: Tepe, 1933; Kahve, 1935; Göçmen dizisi, ykş. 1940; Kadın ve Çocuklar, 1940, IBM Koleksiyonu, New York. Duvar Resmi: Eğitim ve Sağltk Bakanlığı (bugün Kültür Sarayı) duvar resimleri, Rio de Janeiro; Kongre Kütüphanesi duvar resimleri, 1942, Was-hington D.C.; AssisiliAziz Francesco,1944, Pampulha Kilisesi, Belo Horizonte yakınlarında; Birleşmiş Milletler Binası duvar resimleri ve seramik panoları, 1957, New. York.

• KAYNAKLAR: R.Kent, Portinari: His Life and His Art, 1940.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara