Cemil Sena Ongun Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SENA, Cemil (1894-1981) Türk, felsefeci. Türkiye’de felsefenin benimsenmesi yolunda yayın çalışmaları yapmıştır.

Mayıs 1894’te Seydişehir’de doğdu, Nisan 1981’de İstanbul’da öldü. Önce Kilis Rüşdiyesi’nde, sonra İstanbul Sultanisi’nde okudu, 1917’de Dürülfunun Felsefe Bölümü’nü bitirdi. Niğde Öğretmen Okulu’nda felsefe öğretmeni olarak göreve atandı, 1925’te Paris’e gönderilerek Sorbonne Üniversitesi’nde felsefe öğrenimini sürdürdü. Emekliye ayrıldığı 1959 yılına değin Anadolu ve İstanbul’da değişik liselerde felsefe okuttu.

Türkiye’de felsefenin benimsenmesi, yayılması konusunda yazı ve yapıtlarıyla önemli çalışmalar yapan Cemil Sena, daha çok felsefe tarihi, ahlak ve eğitim üzerinde durdu. Özellikle gençlerin yetiştirilmesinde çağdaş eğitim yöntemlerinden yararlanma yoluyla, öğretim kurumlannın düzenlenmesi görüşünü savundu. Bu görüş doğrultusunda kitaplar yayımladı. Cemil Sena’nın yapıtları, özellikle de Büyük Filozoflar Ansiklopedisi, felsefeyle uğraşanların başvurdukları birer kaynaktır.

• YAPITLAR (başlıca): Estetik, 1931, Allah Fikrinin Tekâmülü, 1934; Psikoloji Dersleri, 1935; Felsefe ve Sosyoloji, 1943; Büyük Filozoflar Ansiklopedisi, 4 cilt, 1957-1969; Hz. Muhammedin Felsefesi, 1968; insanlar ve Ahlaklar, 1970.

Türk Ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara