Charles de Remusat Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

REMUSAT, Charles (1797-1875)

Fransız, yazar, filozof ve politikacı. Düşünce özgürlüğünü savunmuş, felsefenin yaşamı düzenli ve verimli kılmakla yükümlü olduğu görüşünü ileri sürmüştür.

14 Mart 1797’de Paris’te doğdu, 6 Haziran 1875’te aynı kentte öldü. Soylu ve yüksek görevlerde bulunmuş kimseler yetiştiren eski bir ailedendir. Gerçek adı Remusat Charles François Marie Comte de’dur. Babası I.Napoleon döneminde başbakanlık yapmış, annesi kadın sorunlarını içeren yapıtlarıyla ün kazanmıştı. Remusat, Paris Üniversitesi’nde hukuk, felsefe ve edebiyat okudu, bir süre avukat olarak çalıştıktan sonra politikaya atıldı, içişleri bakanı, parlamento üyesi, dışişleri bakam, akademi üyesi gibi değişik ve önemli görevlerde bulundu. Restorasyon yönetiminin baskı ve düşünce özgürlüğünü kısıtlayıcı uygulamalarına karşı çıkarak devrimcilere yumuşak davranılması gerektiğini savundu.

Remusat’nm üzerinde durduğu temel sorunlar yönetim, bilgi, toplum, insan, özgürlük, eşitlik, özdek, tin ve ustur. Ona göre bireysel ve toplumsal girişimlerin tek aydınlatıcısı ustur, us ilkeleriyle bağdaşmayan bir görüş gerçek değildir. Felsefenin görevi ustan kaynaklanan bir düşünme yöntemiyle insanı, onun içinde yaşadığı toplumu aydınlatmak, yetkinleştirmektir. Bu nedenle felsefe yaşamla bütünleşen bir bilgi alanıdır. Yönetimin dayanağı doğruluk, ulusun mutluluğu, toplumun gereksediği de özgürlük ve eşitliktir. Özgürlükten yoksun bırakılmış, bu kavramın bilincine varamamış bir toplumda yapılması gereken zora dayalı ayaklanmalar değil, yeniliği yerleştirmeyi amaçlayan devrimlerdir.

Remusat’ya göre madde gerçektir, devinimle bağlantılıdır. Çünkü devinim maddeden kaynaklanır ve belli bir nedeni vardır. Bu neden ise devindirici güçtür, bu güç olmadan olayları açıklama olanağı yoktur. Devindirici güç bölünemez bir ilkedir, maddenin bölünmezliğini sağlayan da bu ilkedir. Anlık olayların kaynağı bilinçtir, bilinç olmadan bir anlık edimi açıklanamaz, kavranamaz. Düşünmek kişinin kendini bilmesidir, anlıksal bir edimdir. Tin, zamanla gelişen düşünme eylemlerinin oluşturduğu bir birikimdir, bu nedenle anlıksal bir birliktir.

• YAPITLAR (başlıca): Essai de philosophie, 1842, (“Felsefe Denemeleri”); Passe et present, 1844, (“Geçmiş ve Şimdi”); Abelard, 1845, (“Abaelardus”); Bacon, sa vie son temps, sa philosophie, 1858, (“Bacon, Yaşamı, Çağı ve Felsefesi”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara