Egon Schiele Kimdir, Hayatı, Eserleri, Hakkında Bilgi

SCHIELE, Egon (1890-1918) Avusturyalı ressam. Kendine özgü dışavurumcu (ekspresyonist) bir çizgide çalışmıştır.

12 Haziran 1890’da Tulln’da doğdu, 31 Ekim 1918’de Viyana’da öldü. 1906’da Viyana Akademisi’ne girdi ve Christian Griepenkerl’in (1839-1916) öğrencisi oldu. 1907’de kendi atölyesini kurdu. Aynı yıl Klimt’le tanıştı ve onun yapıtlarından etkilendi. 1909’da Akademi’den aynlarak Anton Faistauer’in (1887-1930) öncülüğünde bir grup öğrencinin oluşturduğu Neu-kunstgruppe (Yeni Sanat Grubu) adlı topluluğa katıldı. 1913’te Berlin’de çıkan siyasal içerikli Action dergisine yazılar yazdı. I.Dünya Savaşı sırasında savaş resimleri yapmakla görevlendirildi. 1917’de Tirol’deki askeri üslerin resimlerini yaptı. 1918’de Yeni Sanat’m (Art-Nouveau) Avusturya kolu olan Viyana Sezessionu’nun 49. sergisine katıldı. Aynı yıl yakalandığı İspanyol gribinden kurtulamayarak yaşamını yitirdi.

Schiele, sekiz yıllık kısa sanat yaşamına Klimt’in simgeci (sembolist), iki boyutlu ve stilize figürlerinden etkilenerek başlamış, 1909-1910 yıllarında ise kendi dışavurumcu üslubunu geliştirmiştir. Bu dönemde Van Gogh, Toulouse-Lautrec ve Munch onun esin kaynağı olmuştur. Yapıtları arasında en büyük yeri figürler ve portreler tutar. Bunlarda acı çeken, bir deri bir kemik kalmış insanları biçim bozmaya (deformasyon) başvurarak betimlemiştir. Bu dönemde ayrıca, suluboya ve çizim tekniğiyle vahşi ve yoğun bir erotizmin egemen olduğu kadın figürleri de yapmıştır. Resmi makamlarca açık saçık bulunan bu resimler, onun bir süre tutuklanmasına neden olmuştur.

Schiele, dışavurumculuk anlayışı içinde çalışmasına karşın hiçbir dışavurumcu gruba katılmamıştır. Yapıtla-nndaki ustalık, çizgilerindeki tutumlu tavır ve figürlerindeki iticiliğe varan dışavurumcu anlatımın uyandırdığı acıma duygusuyla, özellikle 1970’lerden sonra büyük değer verilen bir sanatçı olmuştur.

• YAPITLAR (başlıca): Ölü Ana, 1910; Kendi Portresi, 1911; Bir Kentin Resmi (Kmmau), 1911; Çıplak Kadın, 1914, Albertina, Viyana.

• KAYNAKLAR: O.Benesch, Egon Schiele as a Draughts-man, 1950; A. Comini, Egon Schiele’s Portraits, 1975; E.Mitsch, The Art of Egon Schiele, 1975.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara