Emin Bülent Serdaroğlu Kimdir, Hayatı, Edebi Kişiliği, Eserleri, Hakkında Bilgi

SERDAROĞLU, Emin Bülent (1886-1942) Türk, şair. Fecr-i Ati topluluğunun kurucularından olmuş, hem bireysel, hem de ulusal konuları güçlü bir anlatımla şiirleştirmiştir.

Halep’te doğdu, 29 Kasım 1942’de İstanbul’da öldü.Kırım Savaşı başkomutanı Serdar-ı Ekrem Ömer Paşa’nın oğluydu. Galatasaray Lisesi’ni bitirdi. Sahil Sıhhiye Birliği ile Reji ve İnhisarlar İdaresi’nde memurlukta bulundu. I.Dünya Savaşı’na süvari subayı olarak gönüllü katıldı. İstanbul Elektrik Tramvay ve Tünel Şirketi’nde daire müdürlüğü ve 1940-1942 arasında Liman idaresi umum kâtipliği yaptı.

Serdaroğlu, Fecr-i Ati topluluğunun kurucularındandır. “Sanat şahsî ve muhteremdir” görüşünü paylaşan ve aralarında Ahmet Haşim,Y.K.Karaosman-oğlu gibi şair ve yazarların da bulunduğu yirmi iki kişilik topluluk daha çok arkadaşlık bağlarına dayanan varlığını iki yıl sürdürebilmiştir. Serdaroğlu, aruz ölçüsüyle yazdığı şiirlerini Servet-i Fünurı, Musavver, Muhit, Aşiyan, Donanma gibi dergilerde yayımlanmıştır. Fecr-i Ati hareketinden sonra bireysel şiiri bırakmış, toplumsal ve ulusal konulara ağırlık vermiştir. Girit Müslümanları’na adadığı “Kin” şiiri o günlerde etkin bir direniş simgesi olmuş, geniş yankılar uyandırmıştır. “Hatif Diyor ki” ve “Hisarlara Karşı” da iman ve irade dolu, güçlü anlatımlı şiirlerin-dendir. Lirik şiirlerindeki duygusallık ve ulusal şiirlerindeki yiğitlik havasıyla Fecr-i Aticiler arasında kendine özgü bir yeri vardır. Yaşarken şiirlerini toplayıp yayımlamamıştır.

• YAPITLAR (başlıca): Emin Bülend’in Şiirleri, (ö.s.), S. Aktay (der.), 1943.

Sitede Ara