Erich Maria Remarque Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

REMARQUE, Erich Maria (1898-1970)

Alman asıllı ABD’li romancı. I. ve II. Dünya Savaşı yıllarında insanlığın çektiği acıları, dramatik durumları yapıtlarında gerçekçi bir dille yansıtmıştır.

22 Haziran 1898’ae Osnabrück’de doğdu, 25 Eylül 1970’te Locarno’da öldü. Bir süre Öğretmen Okulu’nda okuduktan sonra, 1916’da I.Dünya Savaşı’na katıldı. Savaştan dönünce öğretmenlik etti, ticaret yaptı, gazeteci olarak çalıştı, Sport im Bild adlı derginin yayın yönetmeni oldu. 1920’de yayımlanan romanı Im Westen nichts Neues (Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok) ile ün kazandı. 1933’te Nasyonal Sosyalistler’in yönetime gelmesi üzerine birçok başka sanatçı gibi o da yurdundan kaçmak zorunda kaldı. Önce Fransa’ya, 1939’da ABD’ye gitti. 1947’de ABD uyruğuna geçti.

Önceleri sıradan romanlar yayımlayan Remarque, I.Dünya Savaşı sırasındaki gözlemlerinden yola çıkarak yazdığı Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok ile büyük bir çıkış yapmıştır. Savaşın acılarını, insanların duygularındaki yansımalarını I.Dünya Savaşı çerçevesinde, gerçekçi bir üslupla anlatan roman geniş okuyucu kitlesince ilgi görmüş ve otuz iki dile çevrilmiştir. Remarque’ın önce İngilizce yazdığı ve ikinci bir satış başarısı kazanan Arc ofTriumph (Zafer Abidesi) Paris’te bulunan bir Alman göçmenin öyküsüdür. Zeit zu leben und Zeit zu sterben (Anababa Günleri) insanlığın savaşın korkunçluğu içinde eriyip gitmekte olduğu II.Dünya Savaşı yıllarında, yıkılmış bir kuşağın anlamsızlık ve karmaşıklık içindeki öyküsünü anlatır.

Remaque, insanları tanımayı kendine amaç edinmiş, yalnızca gördüğü ve yaşadığı olaylara dayanarak yazmıştır. Onun romanlarında okur olayların akışını izlerken istediği gibi düşünme özgürlüğünü de bulur, anlatılanlarda çevresiyle ve zamanıyla, kısacası kendisiyle benzerlikler yakalar. Bu bakımdan Remarque’ın yapıtları Hemingway’den izler taşır.

• YAPITLAR (başlıca): Im Westen nichts Neues, 1929, (Garp Cephesinde Yeni Bir Şey Yok, 1930); Der Weg zurück, 1931, (Dönüş, 1964); Three Comrades, 1937, (Üç Arkadaş, 1941); Liebe Deinen Nachsten, 1941, (İnsanları Seveceksin, 1943); Arch ofTriumph, 1946, (Zafer Abidesi); Der Funke Leben, 1952, (Hayat Kıvılcımı, 1960); Zeit zu leben und zeit zu sterben, 1954, (Anababa Günleri); Der schıvarze Obelisk, 1956, (Kara Anıt, 1970); Der Himmel kennt keine Günstlinge, 1961, (Tanrı’nm Gözdesi Yok, 1961); Die Nacht von Lissabon, 1963, (Lizbon’da Gece, 1963); Schatten im Paradies, 1979, (“Cennetteki Gölge”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara