Ferdinand Raimund Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

RAIMUND, Ferdinand Jakob (1790-1836)

Avusturyalı tiyatro yazarı ve oyuncusu. Eski Viyana geleneksel halk tiyatrosu doğrultusunda oyunlar yazmıştır.

1 Haziran 1790’da Viyana’da doğdu, 5 Eylül 1836’da Güney Avusturya’da, Pottenstein’da öldü. Bir marangozun oğluydu. Babasının ölümü üzerine küçük yaşta çalışmaya başladı. Tiyatro çevrelerine girdi. 1808’den sonra gezici tiyatro gruplarıyla birlikte dolaştı. 1814-1817 arasında Viyana’da Josephstâdter Theater’de, 1817’den sonra da Leopoldstâdter Theater’de yönetmenlik ve yöneticilik yaptı. Aynı zamanda başarılı bir tiyatro oyuncusu oldu. Önceleri Yunan tragedyalarında, sonraları da güldürülerde karakter rollerine çıktı. 1823’te oyun yazarlığına başladı. 1834’te Gutenstein Çiftliği’ne yerleşti. îki yıl sonra bir köpeğin ısırması üzerine kuduz olmak korkusuyla kendini öldürdü.

Raimund, Avusturya ve Alman edebiyatında 19. yy başlarında yer alan Biedermeier döneminin Grillparzer’ den sonra gelen en önemli tiyatro yazarıdır. Yazdığı masalsı oyunlarla Viyana halk tiyatrosu geleneğini sürdürmüştür. Eski Viyana kaba halk güldürülerini olgunlaştırmış, geniş kitlelere seslenen sahne yapıtları oluşturmuştur. Derin bir gülmece anlayışı ile melankolik bir havayı, gerçeklikle masal dünyasını bağdaştırmayı başarmış-tır.Kıskançlık, ölçülülük, sadakat gibi kavramları alegorik figürler aracılığıyla yansıtmıştır. Oyunlarının birçoğunda yer alan şarkılar sonradan halk şarkısı niteliği kazanarak günümüze değin gelmiştir. Tüm görsel ve işitsel nitelikleri birleştiren oyunları Viyana’nın kendine özgü tiyatro ve müzik yaşamıyla bütünleşmiştir.

YAPITLAR (başlıca): DerDiamant des Geisterkönigs, 1825, (“Cinler Kralının Elması”); Das Mâdcben aus der Feenwelt oder der Bauer als Millionar, 1826, (“Periler Dünyasından Gelen Kız ya da Köylü Milyoner Olursa”); Der Alpenkönig und der Menschenfeind, 1828, (“Alpler Kralı ve İnsan Düşmanı”); Der Verschwender, 1834, (“Savurgan”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara