Françoise Sagan Kimdir, Hayatı, Kitapları, Hakkında Bilgi

SAĞAN, Françoise (1935 – 24 Eylül 2004, Honfleur) Fransız, romancı. Yapıtlarında daha çok kadın kahramanların psikolojilerini işlemiştir.

21 Haziran 1935’te Cajarc’da doğdu. Zengin bir sanayicinin kızıydı. Lyon’da büyüdü, II.Dünya Savaşı’ nı İsviçre’de geçirdi. Paris’te rahibeler manastırında ve özel okullarda okudu. Sorbonne Üniversitesi’ne devam etti. 1953’te boş zamanlarında roman yazmaya başladı. Ertesi yıl, on dokuz yaşındayken ilk romanı Bonjour tristesse’ı (Günaydın Hüzün) yayımladı. Roman, 1954 Eleştirmenler Odülü’nü kazandı, yirmi dilde en çok satan kitap oldu. 1958’de ABD’de filme alındı. Sağan 1959’da J.Cocteau’nun Le testament d’Orphee (“Örfe’ nin Vasiyeti”) adlı filminde oynadı. 1973’te İrlanda’ya yerleşti.

Yapıtlarında genellikle amaçsız insanların geçmişle de, gelecekle de bağ kurmadan, tedirgin yaşayışlarını konu etmiştir. Saçmalığa ve yalnızlığa sadece sevginin üstün geldiğini vurgulamış, onun da bir süre sonra öldüğünü ileri sürmüştür. Özgür ve karşı cinsle ilişkilerinde cesur kadın kahramanların psikolojilerini ele almıştır. İlk ve en ünlü romanı Günaydın Hüzün, büyüme çağındaki bir genç kızın, babasının metresine karşı olan duygularını işler. Genç kızın, kadının ölümü üzerine dolaylı da olsa bu ölüme neden olmaktan çektiği acıyı kolay anlaşılır, süssüz cümlelerle ve büyük bir yalınlıkla anlatır. Un certain sourire (Acı Tebessüm) ise mutluluğun ve üzüntünün iç içe yaşandığı bir yaşlı erkek-genç kız ilişkisini yansıtır.

• YAPITLAR (başlıca): Roman: Bonjour tristesse, 1954, (Günaydın Hüzün); Un certain sourire, 1956, (Acı Tebessüm); Aimez-vous Brahms, 1959, (Brahms’ı Sever misiniz?); La chamade, 1965; Un peu de soleil dans l’eau froide, 1969, (“Soğuk Suda Biraz Güneş”); Le chien couchant, 1983, (“Pusuya Yatmış Köpek”). Öyun: Un chateau en Suede, 1960, (“İsveç’te Bir Şato”); La robe mauve de Valentine, 1963, (“Valentine’nin Eflatun Elbisesi”). Senaryo: Landru, (C.Chabrol ile), 1963, (“Mavi Saklal”); Les fourgeres bleues, 1977, (“Mavi Füjerler”).

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara