Frank P. Ramsey Kimdir, Hayatı, Hakkında Bilgi

RAMSEY, Frank (1903-1930)

İngiliz, filozof ve matematikçi. Olasılık mantığına tümevarım yöntemini uygulamakla tanınmıştır.

22 Şubat 1903’te Cambridge’te doğdu, 19 Ocak 1930’da aynı kentte öldü. Asıl adı Ramsey Frank Plump-ton’dır. Cambridge Üniversitesi’nde matematik, mantık ve felsefe öğrenimi gördü. Çok genç yaşta ölmesine karşın matematiksel mantık, felsefe ve iktisat konulannda çalışanlara ışık tutacak nitelikte görüşler ortaya attı. B.Russell,Whitehead ve Wittgenstein görüşlerinden esinlenerek mantık ve felsefe sorunlarına çözüm bulmaya çalıştı. Bu arada Guiseppe Peano’ya bağlı kalarak matematikle ilgisi bulunmayan eşsesli anlambilim (equivocal semantic) kavramlarının tutarsızlıklarını göstermeyi amaçladı. Yüklemsel görevler (predicative functions) kavramını ortaya atarak indirgenebilirlik belitlerine gereksinme duymadan, tutarsızlıktan kurtulma olanağının bulunduğunu gösterdi. Düşüncelerini “Theories” başlıklı yazısında sergiledi.

Ramsey, daha sonra, B.Russel ve Whitehead’ın ortaklaşa yazdıkları Principia Methematica’de, kendi anlayışına göre, yetersiz saydığı özdeşlik kavramını geliştirme amacıyla, bireyler ve birleşik önermeler arasında tanımlanması gerekmeyen, yalnız bağlaşımlar olarak görülen “geniş anlamlı önermeli görevler” kavramını ileri sürdü. Bu yeni kurama göre özdeşlik kavramının daha açık seçik bir nitelik kazandığını savundu. Öte yandan, bilimsel felsefe sorunlarının çözümünde, birtakım kuramlara başvurmanın gerekmediğini ortaya attı. Olasılık kavramının açıklanışmda da, dört aşamalı bir yöntem önerdi. Bu yönteme göre tanımlanmış bir önermeden yola çıkarak, öteki üç değişik durumdan en uygununu seçmek gerekir, m, önermesini onaylama olanağı yoksa ve P önermesi doğruysa, aşamalar dizisinde ona en yakın olan m ’nin doğruluğunu, P yanlışsa, m ’ün doğruluğunu onaylamak uygundur. Bu durumda P’nin a» P’ye uygunluğu (m -m )/ (m,-m ) oranlaması önermenin sonucunu belirler. Bu yöntem, birkaç olası durumdan, en uygun olanları yan yana getirerek, sorunu çözmeye yarar. Ramsey, bu yöntemi, genel felsefe sorunlarına da uygulayarak, iki olası durumdan uygununu seçme gereğini öne sürer.

Türk ve Dünya Ünlüleri Ansiklopedisi

Sitede Ara